งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขอโครงการทุนสนับสนุนระดับภาค (District Grant) Srifa Siriudomseth Saturday 7 June 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขอโครงการทุนสนับสนุนระดับภาค (District Grant) Srifa Siriudomseth Saturday 7 June 2014."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขอโครงการทุนสนับสนุนระดับภาค (District Grant) Srifa Siriudomseth Saturday 7 June 2014

2 ทุน ขนาด เล็ก โครงก าร ระยะ สั้น โครงก าร มนุษย ชาติ เงิน DDF ขอได้ปี ละ 1 ครั้ง District Grants

3 Expanded eligibility for district grants. Effective immediately, district grants can now fund -youth programs (including Rotary Youth Exchange, RYLA, Rotaract, or Interact), -construction (including low cost shelters), -travel for staff of cooperating organizations, -scholar orientation seminars, -grant management seminars, -activities primarily implemented by an organization other than Rotary.

4 การยื่นขอทำโครงการ District Grant 1. สำรวจความต้องการของ ชุมชน 2. โรแทเรียนต้องมีส่วนร่วม ในโครงการ 3. สำรวจเงิน DDF ของ สโมสร 4. กรอกรายละเอียด โครงการในใบยื่นขอ โครงการให้ครบถ้วน

5 การยื่นขอทำโครงการ District Grant 5. นายก สโมสรและกรรมการ ทุกท่าน ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 6. แนบเอกสารใบเสนอราคา ประกอบ และการเปรียบเทียบราคา และการเปรียบเทียบราคา Download แบบฟอร์มใบคำขอทำ โครงการ www.rotary3350.org

6 ภาคฯ สนับสนุนเงินสมทบให้ DDF 1 เท่า แต่ไม่เกิน 1,000 เหรียญ ภาคฯ ไม่สมทบกรณีเงินสด

7

8

9

10

11

12 กำหนดยื่นขอโครงการ DG สำหรับปีบริหาร 2557-58 ภายใน 30 สิงหาคม 2557

13 สโมสรที่ได้ทำโครงการ District Grant ปี 2556-57 ต้องยื่น Final Report เพื่อปิดโครงการก่อน หรือ ยื่น Progress Report หาก โครงการยังไม่เสร็จ

14 การส่ง Final Report เพื่อปิดโครงการ 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม Final Report 2. สำเนาใบเสร็จรับเงิน 3. สำเนารายละเอียดการจ่ายเงิน 4. รูปภาพการทำโครงการ

15

16 ส่งใบยื่นคำขอโครงการ และ ส่ง Final Report ทางอีเมล์ srifas@gmail.com 081-8692742

17


ดาวน์โหลด ppt การขอโครงการทุนสนับสนุนระดับภาค (District Grant) Srifa Siriudomseth Saturday 7 June 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google