งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wattanapong suttapak SE, ICT University of Phayao.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wattanapong suttapak SE, ICT University of Phayao."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 wattanapong suttapak SE, ICT University of Phayao

2 slide from Dr.Aram Kawewong

3 N เป็น จำนวน skill ทั้งหมด M เป็นจำนวน skill ที่ซ้อนกัน N M D 1 T 1 D 2 T 2 D 3 T 3 D max T max 1. ใช้ Radix Sort 2. สร้างฟังก์ชัน insert sort

4

5 หลักการ 1. วนซ้ำ 1-9 แถวโดยเลือกทีละแถว ทำการวนซ้ำตัวเลขตามแนวนอน 1-9 ค้นหาตัวอักษรว่าง 2. ถ้าเจอตัวเลขให้ค้นหาตัวถัดไป 3. ไปจนกว่าเจอช่องว่าง 4. ค้นหาตัวเลขตามแนวยาว 1-9 ทั้งหมด เก็บค่าไว้ 5. ค้นหาตัวเลขภายในสี่เหลี่ยม 3x3 ของช่องว่าง เก็บค่าไว้ 6. หาตัวเลขที่ไม่มีอยู่ใน 4. – 5. 7. วนลูป แทนค่าตัวเลขใน 6. เข้าไปช่องว่างใน 3. 8. ทำขั้นตอนที่ 2 -7 ต่อไปจนกว่าช่องว่างไม่สามารถ เติมตัวเลขได้ ให้กลับไปที่ขั้นตอน 7. แทนค่าเลขใหม่ 9. ถ้าสามารถเติมตัวที่ช่องว่างสุดท้ายนั่นคือ จุด 9x7 ได้ แสดงว่านั่นคือคำตอบของโปรแกรม

6 - ลักษณะเหมือนโปรแกรมคิดค่าไฟหรือโปรแกรมหักภาษี นั่นคืออัตราก้าวหน้า - จุดยากของโปรแกรมคือ อัตรากำไรที่ไม่คงที่ - ต้องเขียนโปรแกรมแบบ recursive

7 maxi = Math.ceil( budget / x) sum = 0.0; rebudget = budget; for j=0:i-1 profit = (y+j*x)/100.0 if profit > 1 sum += rebudget; else if j == i-1 sum += rebudget*profit; else sum += x*profit; rebudget-= x; end

8 เงื่อนไข 1. จำนวนทีมตั้งแต่ 2 – 10 ทีม 2. การจับคู่ต้องจับคู่ตามลำดับ ก่อนหลังเสมอ A:B ไม่ใช่ B:A 3. ให้พิจารณาทีมตามลำดับอักษร เช่น จับคู่ A:B,C:D เป็นต้นโดยถ้า A:B ไม่เกิดขึ้น C:D ก็ถูกห้ามแข่งขัน 4. ทุกๆ ทีมแข่งได้วันละ 1 ครั้งเท่านั้น

9 1. เปลี่ยน ชื่อทีม A – J ( เนื่องจากเงื่อนไขโจทย์ กำหนดทีมไม่เกิน 10 ทีม ) เป็น 0 – 9 เพื่อให้ สามารถใช้เป็น index ของ Array ได้ 2. กำหนดให้ T1[] และ T2[] เป็นทีม 1 และ 2 ในการแข่งขัน 3. ให้ T1[0-9] และ T2[0-9] มีค่า -1 ทั้งหมด 4. เข้าสู่ขั้นตอนการหาทีมแข่งขันแต่ละวัน

10 ทีมที่ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ทีมที่ 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 รับค่าจำนวนทีม (t) และวันพัก (d) เริ่มต้นเปรียบเทียบค่า index = 0 ถึง t-1 3

11 ทีมที่ 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ทีมที่ 12 10 21 3 4 5 6 7 8 9 10 4 6.1 ใช่ 5 ตรวจสอบ มีการจัดทีม 1 และ 2 โดยที่ ทีม 1 เป็น 0 และ ทีม 2 เป็น 1 หรือไม่

12 ทีมที่ 12 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ทีมที่ 12 101 223 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1 ไม่ใช่ 8 7 ทำไปจนกว่า index = t-1 เพิ่มทีมแข่งขัน 0,1 สำหรับการเปรียบเที่ยบ

13 ทีมที่ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ทีมที่ 12 10 21 32 43 5 6 7 8 9 10 6.1 ไม่ใช่ 6.1 ใช่ 7 ทำไปจนกว่า ไม่สามารถจับคู่แข่งขันได้ นั่นคือ ทีม 2 มีค่าเป็น -1 หมด ให้หยุดโปรแกรม เริ่มต้นขั้นตอนที่ 1 ใหม่ไปจนถึงขั้นตอนที่ 8


ดาวน์โหลด ppt Wattanapong suttapak SE, ICT University of Phayao.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google