งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม สามารถที่จะนำไปติดตั้งและสอน ให้เกษตรกรใช้งานได้ง่ายขึ้น สามารถที่จะนำไปติดตั้งและสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม สามารถที่จะนำไปติดตั้งและสอน ให้เกษตรกรใช้งานได้ง่ายขึ้น สามารถที่จะนำไปติดตั้งและสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ขั้นตอนความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม สามารถที่จะนำไปติดตั้งและสอน ให้เกษตรกรใช้งานได้ง่ายขึ้น สามารถที่จะนำไปติดตั้งและสอน ให้เกษตรกรใช้งานได้ง่ายขึ้น ความสำเร็จ ความสำเร็จ อยู่ระหว่างการทดสอบ อยู่ระหว่างการทดสอบ

11 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การแก้ปัญหาหรือพัฒนา คุณภาพ การแก้ปัญหาหรือพัฒนา คุณภาพ สามารถแก้ไขการสูญหายของ อุปกรณ์ที่เป็นเหล็ก สามารถแก้ไขการสูญหายของ อุปกรณ์ที่เป็นเหล็ก การใช้ทรัพยากร การใช้ทรัพยากร เป็นทรัพยากรที่มีความทนทานใน ส่วนหนึ่งและสามารถหาได้ง่ายใน ท้องตลาดทั่วไป เป็นทรัพยากรที่มีความทนทานใน ส่วนหนึ่งและสามารถหาได้ง่ายใน ท้องตลาดทั่วไป

12 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความสะดวกในการนำไปใช้ ความสะดวกในการนำไปใช้ สามารถนำไปติดตั้งได้ง่าย สามารถนำไปติดตั้งได้ง่าย ความเป็นไปได้ในการขยายผล / ต่อ ยอดการใช้ประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการขยายผล / ต่อ ยอดการใช้ประโยชน์ ทางโครงการชลประทานต่างๆ สามารถที่จะจัดทำเครื่องมือเพชร เพิ่มพูลเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ได้อย่าง ง่ายดาย ทางโครงการชลประทานต่างๆ สามารถที่จะจัดทำเครื่องมือเพชร เพิ่มพูลเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ได้อย่าง ง่ายดาย


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม สามารถที่จะนำไปติดตั้งและสอน ให้เกษตรกรใช้งานได้ง่ายขึ้น สามารถที่จะนำไปติดตั้งและสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google