งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของซอฟต์แวร์ (2).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของซอฟต์แวร์ (2)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของซอฟต์แวร์ (2)

2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้น เพื่อประยุกต์กับงานที่ผู้ใช้ ต้องการ เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ จัดเก็บภาษี ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์ ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์จัดการ ฐานข้อมูล เป็นต้น การทำงานใดๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จำเป็นต้องทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ ระบบด้วย ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำต้อง ทำงานภายใต้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอส หรือ วินโดวส์ เป็นต้น

3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกวงการ ความนิยมส่วนหนึ่งมาจาก ขีดความสามารถของซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้นๆ เพราะซอฟต์แวร์ที่ผลิตออกจำหน่าย ต่างพยายามแข่งขันกันหลายๆ ด้าน เช่น เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย มีคู่มือการใช้ซอฟต์แวร์ที่อ่านเข้าใจง่าย ให้วิธีหรือขั้นตอนที่อธิบายไว้อย่างชัดเจน และมีระบบโอนย้ายข้อมูลเข้าออกกับซอฟต์แวร์อื่นได้ง่าย

4 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน
ซอฟต์แวร์สำเร็จ

5 ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน
เป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาสำหรับ นำไปใช้งานเฉพาะด้านหรือในสาขาใดสาขาหนึ่งตาม ความต้องการของผู้ใช้ โดยที่ผู้เขียน คือ โปรแกรมเมอร์ ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ และต้องศึกษาทำความเข้าใจงานและรายละเอียดของการ ประยุกต์นั้นเป็นอย่างดี เช่น โปรแกรมช่วยจัดการด้าน การเงิน โปรแกรมช่วยจัดการบริการลูกค้า ฯลฯ ตามปกติจะไม่ค่อยได้พบเห็นซอฟต์แวร์ประเภทนี้ใน ท้องตลาดทั่วไป แต่จะซื้อหาได้จากผู้ผลิตหรือตัวแทน จำหน่ายในราคาค่อนข้างสูงกว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้งานทั่วไป

6 ซอฟต์แวร์ระบบงานด้านบัญชี

7 ซอฟต์แวร์ระบบงานจัดจำหน่าย

8 ซอฟต์แวร์ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม

9 ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ระบบการสร้างรายงาน การบริหารการเงิน การเช่า ซื้ออสังหาริมทรัพย์ และการเช่าซื้อรถยนต์ เป็นต้น

10 ซอฟต์แวร์สำเร็จ ซอฟต์แวร์สำเร็จ (Package) เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความ นิยมใช้กันสูงมาก ซอฟต์แวร์สำเร็จและซอฟต์แวร์ที่ บริษัทพัฒนาขึ้น แล้วนำออกมาจำหน่าย เพื่อให้ ผู้ใช้งานนำไปใช้งานได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาในการ พัฒนาซอฟต์แวร์อีก ซอฟต์แวร์สำเร็จที่มีจำหน่ายใน ท้องตลาดทั่วไป และเป็นที่นิยมของผู้ใช้

11 ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

12 ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

13 ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

14 ซอฟต์แวร์นำเสนอ

15 ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของซอฟต์แวร์ (2).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google