งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้รับผิดชอบ 1 นางสาว มณฑกานต์ กันทาพัน เลขที่ 39 2 นางสาว จิราพรรณ เจริญพล เลขที่ 40 3 นางสาว ธนนันท์ไทยกรรณ์ เลขที่ 41 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ครูที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้รับผิดชอบ 1 นางสาว มณฑกานต์ กันทาพัน เลขที่ 39 2 นางสาว จิราพรรณ เจริญพล เลขที่ 40 3 นางสาว ธนนันท์ไทยกรรณ์ เลขที่ 41 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ครูที่ปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้รับผิดชอบ 1 นางสาว มณฑกานต์ กันทาพัน เลขที่ 39 2 นางสาว จิราพรรณ เจริญพล เลขที่ 40 3 นางสาว ธนนันท์ไทยกรรณ์ เลขที่ 41 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ครูที่ปรึกษา ครู ทวีป นวคุณานนท์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

2 เนื่องจากจังหวัดลำพูนเป็นเมืองเก่าแก่ มีอายุหลายร้อยปี และเป็นเมืองที่มีความสงบและความสวยงามซ่อนเร้นอยู่ ภายในเมืองเจ้าแม่นี้ ประกอบกับที่เป็นเมืองเล็กๆใน ภาคเหนือ จึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของผู้คนมากนัก แต่เมือง ลำพูนนี้ถือเป็นเมืองอัศจรรย์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และ น่าสนใจไม่น้อย เมืองลำพูนมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว และมีประชากรหลากหลายชนเผ่า ดังนั้น วิถี ชีวิตจึงแตกต่างกันออกไป มีหลายวัฒนธรรม หลายความ เชื่อ และมีของดีประจำเมือง อาทิ เช่น ผ้าทอมือยกดอก ผลิตภัณฑ์จากลำไย อาหารพื้นเมือง วัดวาอารามต่างๆที่ สวยสดงดงาม และถือเป็นเมืองที่มีวัดมากที่สุดในประเทศ ไทย ดังนั้น เราจึงอยากนำเสนอวัฒนธรรม และของดีเมือง ลำพูน สู่สายตาสาธารณะ โดยนำเสนอผ่านวิดีโอภาพนิ่ง เรื่อง แปดทิศเมืองลำพูน ซึ่งเป็นการนำเสนอเมือง ลำพูนไม่ว่าจะเป็น ด้านอาหาร ด้านผลิตภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว และวัฒนธรรมต่างๆ และอื่นๆ ของ จังหวัดลำพูน

3 1. โฆษณาสินค้าขึ้นชื่อและผลิตภัณฑ์ ของดีเมืองลำพูน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและ สถานที่สำคัญในจังหวัดลำพูน 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน

4 การทำโครงงานเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด ลำพูน เช่น วัดพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นวันประจำจังหวัด ลำพูน หมูบ้านเวียงยอง เป็นหมู่บ้านล้านนา พิพิธภัณฑ์วัด ต้นแก้ว ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมผ้าพื้นเมือง แหล่งของกิน พื้นเมืองในจังหวัดลำพูน เช่น ข้าวซอยลำไย ฯ

5

6 ได้ทำโครงงานตามความสนใจ ของตนเองและเป็นประโยชน์ต่อ ตนเองและสังคม ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัด ลำพูนว่ามีสถานที่ท่องเที่ยว อาการการกิน สังคมและ วัฒนธรรมต่างๆ อะไรบ้าง ได้ศึกษาและหาประสบการณ์ใน การทำงาน

7


ดาวน์โหลด ppt ผู้รับผิดชอบ 1 นางสาว มณฑกานต์ กันทาพัน เลขที่ 39 2 นางสาว จิราพรรณ เจริญพล เลขที่ 40 3 นางสาว ธนนันท์ไทยกรรณ์ เลขที่ 41 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ครูที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google