งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งแยกและเอาชนะ Divide & Conquer ตอนที่ 2 1. บทนำ ☺ กลวิธีนี้มีใช้เพื่อจัดการกับปัญหาใน หลากหลายศาสตร์กับการออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงคำนวณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งแยกและเอาชนะ Divide & Conquer ตอนที่ 2 1. บทนำ ☺ กลวิธีนี้มีใช้เพื่อจัดการกับปัญหาใน หลากหลายศาสตร์กับการออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงคำนวณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งแยกและเอาชนะ Divide & Conquer ตอนที่ 2 1

2 บทนำ ☺ กลวิธีนี้มีใช้เพื่อจัดการกับปัญหาใน หลากหลายศาสตร์กับการออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงคำนวณ แนวคิดการ แก้ปัญหาแบบนี้มีหลักการว่า แบ่งปัญหาใหญ่นั้น ออกเป็นปัญหาย่อยๆ หลาย ๆ ปัญหาที่มีขนาด เล็กกว่า หาคำตอบของแต่ละปัญหาย่อย แล้วนำ คำตอบย่อยๆ ที่ได้นี้มารวมกันเพื่อกลายเป็น คำตอบของปัญหาใหญ่ อาจจะซับซ้อนน้อยกว่า และใช้เวลาโดยรวมที่ดีกว่าก็ได้ ☺ อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกและเอาชนะมักมี ประสิทธิภาพที่ดีกว่าอัลกอริทึมที่ทำงานอย่าง ตรงไปตรงมา ค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ยัง เขียนบรรยายตัวอัลกอริทึมในรูปของการทำซ้ำ แบบเรียกซ้ำได้อย่างเหมาะมาก ทำให้เขียน บรรยายอัลกอริทึมได้อย่างไม่ซับซ้อน และ วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานได้ง่าย 2

3 หัวข้อ ☺ โครงของอัลกอริทึมแบบ Divide & Conquer ☺ ตัวอย่าง  Quick select  Min + Max 3

4 โครงของอัลกอริทึม แบบ Divide & Conquer 4

5 Divide – Conquer - Combine DQ ( P) { if ( P is trivial ) return Solve ( P ) Divide P into P 1, P 2, …, P k for ( i =1to k ) S i = DQ ( P i ) S = Combine ( S 1, S 2, …, S k ) return S } 5

6 Quick select 6

7 Selection : หาตัวน้อยสุดอันดับ k 7

8 Sort ได้ d[k] คือคำตอบ 8

9 ใช้ min-heap 9

10 ใช้ max-heap 10

11 QuickSelect 11

12 QuickSelect 12

13 QuickSelect : วิเคราะห์ 13

14 QuickSelect : กรณีเร็วสุด 14

15 QuickSelect : กรณีช้าสุด 15

16 QuickSelect : กรณีเฉลี่ย 16

17 QuickSelect : กรณีช้าสุด O(n) 17

18 Median – of – Median – of - Five 18

19 Median – of – Median – of - Five 19

20 เวลาในการหา mm5 20

21 QuickSelect 21

22 Min + Max 22

23 min + max 23

24 min + max : แบ่งครึ่ง 24

25 min + max : แบ่งครึ่งๆ 25

26 min + max : แบ่งครึ่งๆ 26

27 min + max : แบ่ง (n-2) + 2 27

28 min + max : แบ่ง (n-2) + 2 28

29 วิเคราะห์ : แบ่ง (n-2) + 2 29

30 30

31 แบ่งครึ่งเหลือเศษมากกว่า 31


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งแยกและเอาชนะ Divide & Conquer ตอนที่ 2 1. บทนำ ☺ กลวิธีนี้มีใช้เพื่อจัดการกับปัญหาใน หลากหลายศาสตร์กับการออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงคำนวณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google