งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องวัดความเข้มแสง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องวัดความเข้มแสง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องวัดความเข้มแสง

2 Digital Light Meter or Luxmeter

3 ฝาครอบเซนเซอร์ เซนเซอร์ตรวจวัดแสง
Luxmeter

4 ปุ่มสวิทซ์คงค่าข้อมูล ปุ่มสวิทซ์เลือกหน่วยการวัด จอแสดงผล
Luxmeter จอแสดงผล ปุ่มสวิทซ์เปิด-ปิดเครื่อง

5 ปุ่มสวิทซ์เลือกชนิดต้นกำเนิดแสง ปุ่มสวิทซ์ปรับค่าศูนย์
สวิทซ์เลือกย่านการวัด ปุ่มสวิทซ์บันทึกข้อมูล ปุ่มสวิทซ์เรียกหน่วยความจำ

6 1= ทังสเตน/แสงอาทิตย์ 2 = ฟลูออเรสเซนต์ 3 = โซเดียม 4= ปรอท
ชนิดต้นกำเนิดแสง 1= ทังสเตน/แสงอาทิตย์ 2 = ฟลูออเรสเซนต์ 3 = โซเดียม 4= ปรอท

7 ย่านการวัด LUX/FC 2000/200 20000/2000 100000/10000

8 ขั้นตอนการวัดหลัก เปิดสวิทซ์เครื่อง ปรับค่าศูนย์ กำหนดเลือกหน่วยการวัดและชนิดต้นกำเนิดแสง เลือกย่านการวัด อ่านค่าข้อมูล บันทึกข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt เครื่องวัดความเข้มแสง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google