งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องวัดความเข้ม แสง. Digital Light Meter or Luxmeter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องวัดความเข้ม แสง. Digital Light Meter or Luxmeter."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องวัดความเข้ม แสง

2 Digital Light Meter or Luxmeter

3 Luxmeter เซนเซอร์ตรวจวัดแสง ฝาครอบเซนเซอร์

4 Luxmeter จอแสดงผล ปุ่มสวิทซ์เปิด - ปิดเครื่อง ปุ่มสวิทซ์คงค่าข้อมูล ปุ่มสวิทซ์เลือกหน่วยการวัด

5 ปุ่มสวิทซ์เลือกชนิดต้นกำเนิดแสง ปุ่มสวิทซ์บันทึกข้อมูล ปุ่มสวิทซ์เรียกหน่วยความจำ ปุ่มสวิทซ์ปรับค่าศูนย์ สวิทซ์เลือกย่านการวัด

6 1= ทังสเตน / แสงอาทิตย์ 2 = ฟลูออเรสเซนต์ 3 = โซเดียม 4= ปรอท ชนิดต้นกำเนิดแสง

7 LUX/FC 2000/200 20000/2000 100000/10000 ย่านการวัด

8 เปิดสวิทซ์เครื่อง ปรับค่า ศูนย์ กำหนดเลือกหน่วยการวัด และชนิดต้นกำเนิดแสง เลือกย่านการวัด อ่านค่าข้อมูล บันทึกข้อมูล ขั้นตอนการวัดหลัก


ดาวน์โหลด ppt เครื่องวัดความเข้ม แสง. Digital Light Meter or Luxmeter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google