งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) บทที่ 2: ทบทวนการเขียน ภาษา Java ใช้ร่วมกับ Html และการรับข้อมูลจาก Form.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) บทที่ 2: ทบทวนการเขียน ภาษา Java ใช้ร่วมกับ Html และการรับข้อมูลจาก Form."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) บทที่ 2: ทบทวนการเขียน ภาษา Java ใช้ร่วมกับ Html และการรับข้อมูลจาก Form

2 เนื้อหาในวันนี้  รับข้อมูลจาก Form  รับข้อมูลตัวเลข 2 ตัวนำมาคำนวณ การแปลงค่า String ไปเป็นตัวเลข int input2 = Integer.parseInt(input);  รับข้อมูลจาก input text form ไปสร้างแม่สูตร คูณ (For)  รับข้อมูลจาก input text form ไปแสดงผลเกรด (if)  รับข้อมูลจาก input text form ไปสร้างตาราง ตามต้องการ

3 การบ้าน ชิ้นที่ 1  1. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมอะไรก็ได้ที่มีการรับข้อมูล ทางหน้าจอ และนำไปคำนวณ  2. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมอะไรก็ได้ แต่ต้องมีการเขียน คำสั่งควบคุม เงื่อนไข หรือ วนลูป เช่น if..else,switch..case,for, do..while, while  ให้นักศึกษาสร้างหน้าหลักของเว็บ ตั้งชื่อไฟล์ว่า index.jsp ( เพื่อลิงค์ไปยังไฟล์งานต่าง ๆ ที่ นศ ฝึกสร้างทุกไฟล์ )

4 เนื้อหาครั้งต่อไป  เขียนโปรแกรมรับข้อมูล เป็น input ประเภท radio เช่นคำนวณข้อสอบ  รับข้อมูล input ชนิดต่าง ๆ  การรับข้อมูลจากหน้าจอเป็นภาษาไทย


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) บทที่ 2: ทบทวนการเขียน ภาษา Java ใช้ร่วมกับ Html และการรับข้อมูลจาก Form.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google