งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 กรมทางหลวงชนบท กำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระ กฐินพระราชทาน เป็นประจำทุกปีเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของกรมทางหลวงชนบท รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ร่วมอนุโมทนาการกุศล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " กรมทางหลวงชนบท กำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระ กฐินพระราชทาน เป็นประจำทุกปีเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของกรมทางหลวงชนบท รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ร่วมอนุโมทนาการกุศล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  กรมทางหลวงชนบท กำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระ กฐินพระราชทาน เป็นประจำทุกปีเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของกรมทางหลวงชนบท รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ร่วมอนุโมทนาการกุศล สำหรับปี 2557 กำหนดทอดถวาย ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ซึ่งกรม ทางหลวงชนบทได้แจ้งให้กรมการศาสนาและ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารรับทราบแล้ว

3  ข้อมูลการถวายบำรุงพระอารามหลวงวัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร ปี 2556 ทอดถวายโดย สถาบันอาชีวศึกษาแห่ง ประเทศไทย ถวายบำรุงพระอารามหลวง 1,070,000 บาท  ข้อมูลการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมฯ ใน รอบ 5 ปีที่ผ่านมา ปี 2552 วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ถวายวัด 1,200,000.- มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน 3 โรงเรียน 100,000.- 1,300,000 บาท ปี 2553 วัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี ถวายวัด 1,500,000.- ซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียน 3 โรงเรียน 255,000.- บริจาคให้สถานสงเคราะห์ 6 แห่ง 180,000.- 1,935,000 บาท

4 ข้อมูลการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ปี 2554 วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ถวายวัด 1,500,000.- มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน 2 โรงเรียน 20,000.- 1,520,000 บาท ปี 2555 วัดนวลนรดิศวรวิหาร จังหวัด กรุงเทพมหานคร ถวายวัด 1,800,000.- มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 400,000.- 2,200,000 บาท

5 ข้อมูลการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ปี 2556 วัดศรีสุดาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ถวายวัด 2,000,000.- มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน 100,000.- 2,100,000 บาท ปี 2557 วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี ถวายวัด................ มอบทุนการศึกษาให้ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ( พิบูลบำรุง )................ บาท ( เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)

6 กำหนดการ การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมทางหลวงชนบท ประจำปี 2557 วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 ************* เวลา 13.30 น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง แขกผู้มีเกียรติและ ประชาชน พร้อมกัน ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบาง ศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เวลา 14.00 น. อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประธานในพิธีเข้าสู่พระ อุโบสถ ประธานในพิธี จุดธูปเทียน เครื่องสักการะบูชาพระ รัตนตรัย ประธานในพิธี ถวายผ้าพระกฐิน เครื่องกฐินและ เครื่องไทยธรรม เสร็จพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ************* การแต่งกาย 1. ข้าราชการประเภทบริหาร ข้าราชการประเภท อำนวยการ ข้าราชการประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษขึ้น ไป แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว 2. นอกเหนือจากข้อ 1 แต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ


ดาวน์โหลด ppt  กรมทางหลวงชนบท กำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระ กฐินพระราชทาน เป็นประจำทุกปีเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของกรมทางหลวงชนบท รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ร่วมอนุโมทนาการกุศล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google