งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมทางหลวงชนบท ประจำปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมทางหลวงชนบท ประจำปี 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมทางหลวงชนบท ประจำปี 2557

2 กรมทางหลวงชนบท กำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เป็นประจำทุกปีเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ร่วมอนุโมทนาการกุศล สำหรับปี กำหนดทอดถวาย ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม เวลา น. ซึ่งกรมทาง หลวงชนบทได้แจ้งให้กรมการศาสนาและวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร รับทราบแล้ว

3 ข้อมูลการถวายบำรุงพระอารามหลวงวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
ปี ทอดถวายโดย สถาบันอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ถวายบำรุงพระอารามหลวง 1,070,000 บาท ข้อมูลการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ปี 2552 วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ถวายวัด 1,200,000.- มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน 3 โรงเรียน ,000.- 1,300,000 บาท ปี 2553 วัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี ถวายวัด ,500,000.- ซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียน 3 โรงเรียน ,000.- บริจาคให้สถานสงเคราะห์ 6 แห่ง , ,935,000 บาท

4 ข้อมูลการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ปี 2554 วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ถวายวัด ,500,000.- มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน 2 โรงเรียน , ,520,000 บาท ปี 2555 วัดนวลนรดิศวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ถวายวัด ,800,000.- มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดนวลนรดิศ , ,200,000 บาท

5 ข้อมูลการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ปี 2556 วัดศรีสุดาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ถวายวัด ,000,000.- มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน , ,100,000 บาท ปี 2557 วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี ถวายวัด มอบทุนการศึกษาให้ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) บาท (เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)

6 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมทางหลวงชนบท ประจำปี 2557
กำหนดการ การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมทางหลวงชนบท ประจำปี 2557 วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 ************* เวลา น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง แขกผู้มีเกียรติและประชาชน พร้อมกัน ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เวลา น. อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประธานในพิธีเข้าสู่พระอุโบสถ ประธานในพิธี จุดธูปเทียน เครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัย ประธานในพิธี ถวายผ้าพระกฐิน เครื่องกฐินและเครื่องไทยธรรม เสร็จพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 การแต่งกาย 1. ข้าราชการประเภทบริหาร ข้าราชการประเภทอำนวยการ ข้าราชการประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว 2. นอกเหนือจากข้อ 1 แต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ


ดาวน์โหลด ppt การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมทางหลวงชนบท ประจำปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google