งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จีน ตะวันตกเฉียงเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จีน ตะวันตกเฉียงเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จีน ตะวันตกเฉียงเหนือ

2 เขตสิบสองปันนา (อาณาจักรน่านเจ้า) แม่น้ำโขง พุทธศตวรรษที่13 อาณาจักรลานนาไทย (ล้านนา) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

3 พุทธศตวรรษที่ 13 มี อาณาจักร
ลานนาไทย หรือ ล้านนา (เชียงราย ไทย) ลานช้าง หรือ ล้านช้าง (หลวงพระบาง ลาว) สุโขทัย (แม่นำ้ปิง น่าน สุโขทัย ไทย) มีกษัตริย์ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (ปฐมกษัตริย์สุโขทัย) พ่อขุนรามคำแหง (อักษรไทย)

4 พุทธศตวรรษที่ 14 มี อาณาจักร
กรุงศรีอยุธยา (แม่นำ้เจ้าพระยา ไทย) มีกษัตริย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์อยุธยา) เข้มแข็ง รวม สุโขทัย คาบสมุทร อินโดจีน แหลมมาลายู เกาะปีนัง

5 สุโขทัย อยุธยา คาบสมุทรอินโดจีน เกาะปีนัง (มาเลเซีย)

6 ประวัติ พ่อขุนศรีอิทราทิตย์
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ นางเสือง 1. สินพระชนม์ (ตาย) 2.บาลเมือง 3. รามราช (รามคำแหง)

7 กอบกู้เอกราช สุโขทัย จาก เมืองขึ้นขอม
พระเจ้ากรุงกัมพูชา (ขอม) พ่อขุน ศรีนาว นำถุม ให้ 1.ธิดา พระนางสิงขร มหาเทวี 2.พระนาม กมรเตง อัญศรี อินทร ปตินทราทิตย์ มีลูก พ่อขุนผาเมือง(เจ้าเมืองราด) ต่อมา สบาด โขลญ ลำพง (ข้าหลวงเขมร ขอม) ยึดอำนาจ พ่อขุนบางกลางหาว (เจ้าเมืองบางยาง)

8 การขึ้นครองราชย์ เมื่อยึดสุโขทัยได้
พ่อขุนผาเมือง สถาปนา พ่อขุนบางกลางหาวเป็นเจ้าเมืองสุโขทัย พ่อขุน ศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์สุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง พ่อขุนบางกลางหาว (เจ้าเมืองบางยาง) พ่อขุนผาเมือง ถวาย 1.พระขรรค์ ศรี 2.พระนาม กมรเตง อัญศรี อินทรปติน ทราทิตย์

9 พระราชกรณียกิจ ครองสุโขทัย ทำยุทธหัตถี ชนช้าง ขุนสามชน (เจ้าเมืองฉอด)
พ่อขุน ศรีอินทราทิตย์ ขุนสามชน (เจ้าเมืองฉอด) จะตีเมือง ตาก รามราช ช่วยบิดา เฉลิมนาม รามคำแหง

10 การขยายอาณาเขต การครองสุโขทัย ออกบวช พุทธศาสนา ลังกาวงศ์ ขุน ศรี สัทธา
โอรส(ลูก) ขุนผาเมือง สังฆราช (เจ้าเมืองสุโขทัย) สวรรคต (ตาย) พ่อขุน ศรีอินทราทิตย์ ขุนบาลเมือง (โอรสองค์ที่ 2) ขึ้นครองราชย์ต่อ


ดาวน์โหลด ppt จีน ตะวันตกเฉียงเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google