งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงและเรื้อรัง พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 กุมภาพันธ์ 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงและเรื้อรัง พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 กุมภาพันธ์ 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงและเรื้อรัง พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 กุมภาพันธ์ 2549

2 สาระสำคัญ กำหนดลักษณะการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงและเรื้อรังเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างตามความเหมาะสม

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงและเรื้อรัง มีลักษณะดังต่อไปนี้ บาดเจ็บรุนแรงของอวัยวะมากกว่าหนึ่งระบบ และได้รับการผ่าตัดแก้ไขอย่างน้อยสองแห่ง ทำให้ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สารเคมี หรือไฟฟ้า จนถึงขั้นสูญเสียผิวหนังลึกถึงหนังแท้เกินกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของร่างกาย บาดเจ็บที่ส่วนหลังของดวงตา และได้รับการผ่าตัดแก้ไขมากกว่าหนึ่งครั้งทำให้ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สารเคมี หรือไฟฟ้า จนถึงขั้นสูญเสียผิวหนังลึกถึงหนังแท้เกินกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของร่างกาย และต้องผ่าตัดทำความสะอาด ตัดเนื้อตายออกเกินกว่า 3 ครั้ง หรือมีโรคแทรกซ้อน ทำให้ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 20 วัน บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ต้องมีวิธีการรักษาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. ประกาศกระทรวงแรงงานนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงและเรื้อรังตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 อันเป็นวันที่กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2547 พ.ศ มีผลใช้

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงและเรื้อรัง พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 กุมภาพันธ์ 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google