งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. คู่มือดำเนินธุรกิจ 2. อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย 3. เว็บไซต์ e-commerce สินค้า 50PV. ราคา 4,500 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. คู่มือดำเนินธุรกิจ 2. อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย 3. เว็บไซต์ e-commerce สินค้า 50PV. ราคา 4,500 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. คู่มือดำเนินธุรกิจ 2. อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย 3. เว็บไซต์ e-commerce สินค้า 50PV. ราคา 4,500 บาท

3 เปิด 1 รหัส ไบโอสเปรย์ 1 ขวด 5,000 บาท เปิด 3 รหัส ไบโอสเปรย์ 3 ขวด 14,000 บาท

4 เปิด 7 รหัส ไบโอสเปรย์ 7 ขวด 32,000 บาท

5 1. จับคู่จ่าย คู่ละ 600 บาท วันละ 1 5 คู่ / วัน ไม่ล้างรอบ 2. นับรหัสจ่าย รหัสละ 600 บาท สายละ 1 5 รหัส / วัน ไม่ล้างรอบ 3. แนะนำส่วนตัว รับรหัสละ 240 บาท 4. รหัสที่เกิดใหม่ ภายใต้องค์กรของคุณ รายได้รายวัน 4 ทาง

6 1. รายได้จากการซื้อซ้ำ : 2. โบนัสสำหรับผู้นำ 3. โบนัสสำหรับนักพัฒนาองค์กร : 4. รายได้ประจำตำแหน่ง : 5. รายได้จากยอดขายทั่วโลก : รายได้รายเดือน 5 ทาง


ดาวน์โหลด ppt 1. คู่มือดำเนินธุรกิจ 2. อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย 3. เว็บไซต์ e-commerce สินค้า 50PV. ราคา 4,500 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google