งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HTML สื่อการสอนการเขียนเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML. HTML คืออะไร ? H - T - M - L เป็นชื่อย่อที่มาจากตัวอักษรแรกของ HyperText Markup Language ความหมายของแต่ละคำมีดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HTML สื่อการสอนการเขียนเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML. HTML คืออะไร ? H - T - M - L เป็นชื่อย่อที่มาจากตัวอักษรแรกของ HyperText Markup Language ความหมายของแต่ละคำมีดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HTML สื่อการสอนการเขียนเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML

2 HTML คืออะไร ? H - T - M - L เป็นชื่อย่อที่มาจากตัวอักษรแรกของ HyperText Markup Language ความหมายของแต่ละคำมีดังนี้ : Hyper หมายถึง สิ่งที่ตรงข้ามกับเส้นตรง ซึ่งแต่ก่อน โปรแกรมคอมฯทั้งหมด จะทำงานในแบบเส้นตรง เช่นว่า ต้องมีสิ่ง นี้เกิดขึ้นก่อนอีกสิ่งจึงเกิดตามมา แล้วสิ่งต่อๆไปจึงเกิดขึ้นได้อะไร ทำนองนั้น แต่ HTML ไม่ได้มีรูปแบบเช่นนั้น HTML ทำให้ผู้ใช้ เข้าถึงข้อมูลต่างๆทั่วโลก โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา Text เป็นสิ่งที่จะใช้ในการเขียน ( พิมพ์ ) HTML ใช้ทั้ง ภาษาอังกฤษและไทย ( หรือภาษาอื่นๆ ) Mark up หมายถึง การปรับรูปแบบลักษณะของข้อมูลที่คุณ พิมพ์ลงไปธรรมดาๆ ให้ตัวใหญ่เล็ก หรือจะมีตาราง หรือใส่สีสัน ฯลฯ Language แปลว่า " ภาษา " เพราะว่ามันเป็นภาษา เป็นเพียง ภาษาอังกฤษ และไทย ( หรือภาษาอื่นๆ ) ธรรมดาๆ

3 โครงสร้างภาษา HTML หัวข้อเรื่องของเว็บเพจ ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วยข้อความ ตาราง รูป และวัตถุอื่นๆ

4 การบันทึกเว็บเพจ โปรดจำไว้ว่า : ทุกครั้งที่เริ่มเขียน HTML ควรจะ save ด้วย Save As ทุกครั้ง มิฉะนั้น เอกสารที่ save ได้จะอยู่ในรูปที่โปรแกรมนั้นกำหนดไว้ ซึ่งอาจไม่ได้อยู่ในรูปของ TEXT แต่หากจะ save ทับของเก่า หลังจากแก้ไขหรือเพิ่มเติม ให้กดที่ save อย่างเดียวได้ การตั้งชื่อเว็บเพจทที่สร้างขึ้นมา การตั้งชื่อเอกสารสำคัญมาก จะต้องตั้งชื่อก่อนเป็น ภาษาอังกฤษ แล้วตามด้วย.html

5 สีของตัวอักษรเฉพาะที่ ข้อที่ต้องการให้เป็นสีแดง สีของพื้นหลัง BGCOLOR=red การใส่ขนาดตัวอักษร ข้อความที่ต้องการ

6 การปรับขนาดรูปภาพ เช่น คำสั่งของการวางรูปภาพ : เช่น

7 คำสั่งของการวางรูปภาพ : คำสั่งของการเชื่อมหน้าเว็บเพจ (link) สู่หน้าอื่น กลับหน้าหลัก Image คือ ชื่อของภาพ.gif คือ นามสกุลของภาพ g คือ หน้าที่เราต้องการจะเปลี่ยน


ดาวน์โหลด ppt HTML สื่อการสอนการเขียนเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML. HTML คืออะไร ? H - T - M - L เป็นชื่อย่อที่มาจากตัวอักษรแรกของ HyperText Markup Language ความหมายของแต่ละคำมีดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google