งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มัลติเปิลแอลลีล (Multiple allele)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มัลติเปิลแอลลีล (Multiple allele)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มัลติเปิลแอลลีล (Multiple allele)
มัลติเปิลแอลลีล (Multiple allele) คือ 1 โลคัส มีแอลลีลมากกว่า 2 แบบ ในเลือดระบบ ABO มีแอลลีล 3 แบบ คือ IA , IB และ i ระบบเลือดในคนมีการกว่า 14 ระบบ แต่ระบบABO มี 3 แอลลีล ซึ่งสามารถเขียนเป็นระบบคู่จีน ได้ดังนี้ ผิวเม็ดเลือดแดงมีแอนติเจนชนิด A เรียกว่าหมู่ A มีจีน 2 แบบคือ IAIA และ IAi ผิวเม็ดเลือดแดงมีแอนติเจนชนิด B เรียกว่าหมู่ B มีจีน 2 แบบคือ IBIB และ IBi ผิวเม็ดเลือดแดงมีแอนติเจนชนิด AB เรียกว่าหมู่ AB มีจีน 1 แบบคือ IAIB ผิวเม็ดเลือดแดงไม่มีแอนติเจน เรียกว่าหมู่ O มีจีน 1 แบบคือ ii

2 ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ O  และแม่มีเลือดหมู่ O  ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด ii ii (แยก) i i (1x1=1) ii ลูกที่เกิดเป็นหมู่ O = 100 %

3 ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ AB  และแม่มีเลือดหมู่ O  ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด IAIB ii (แยก) IA , IB i (2x1=2) IAi , IBi ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 50 % ,หมู่ B = 50 %

4 ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ AB  และแม่มีเลือดหมู่ AB  ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด IAIB IAIB (แยก) IA , IB IA , IB (2x2=4) IAIA , IAIB , IAIB , IBIB ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 25 % ,หมู่ AB = 50 % ,หมู่ B = 25 %

5 ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ A  และแม่มีเลือดหมู่ O  ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด หมู่ A เขียนคู่จีน ได้ 2 แบบ หมู่ O เขียนคู่จีนได้ 1 แบบ (2x1=2) หมู่ A ผสมกับหมู่ O เกิดได้ 2 แบบ แบบที่ 1 IAIA ii IA i (1x1=1) IAi ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 100 % แบบที่ 2 IAi ii IA , i i (2x1=2) IAi , ii ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 50 % , หมู่ O = 50 %

6 ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ B  และแม่มีเลือดหมู่ O  ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด หมู่ B เขียนคู่จีน ได้ 2 แบบ หมู่ O เขียนคู่จีนได้ 1 แบบ (2x1=2) หมู่ B ผสมกับหมู่ O เกิดได้ 2 แบบ แบบที่ 1 IBIB ii IB i (1x1=1) IBi ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B = 100 % แบบที่ 2 IBi ii IB , i i (2x1=2) IBi , ii ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B = 50 % , หมู่ O = 50 %

7 ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ A  และแม่มีเลือดหมู่ AB  ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด หมู่ A เขียนคู่จีน ได้ 2 แบบ หมู่ AB เขียนคู่จีนได้ 2 แบบ (2x1=2) หมู่ A ผสมกับหมู่ AB เกิดได้ 2 แบบ แบบที่ 1 IAIA IAIB IA IA , IB (1x2=1) IAIA , IAIB ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 50 % , หมู่ AB = 50 % แบบที่ IAi IAIB IA , i IA , IB (2x2=4) IAIA , IAIB ,IAi , IBi ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 50 % , หมู่ AB = 25 % ,หมู่ B = 25 %

8 ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ B  และแม่มีเลือดหมู่ AB  ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด หมู่ B เขียนคู่จีน ได้ 2 แบบ หมู่ AB เขียนคู่จีนได้ 2 แบบ (2x1=2) หมู่ B ผสมกับหมู่ AB เกิดได้ 2 แบบ แบบที่ IBIB IAIB IB IA , IB (1x2=1) IBIB , IAIB ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B = 50 % , หมู่ AB = 50 % แบบที่ IBi IAIB IB , i IA , IB (2x2=4) IBIB , IAIB ,IAi , IBi ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B = 50 % , หมู่ AB = 25 % ,หมู่ A = 25 %

9 ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ A  และแม่มีเลือดหมู่ A  ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด หมู่ A เขียนคู่จีน ได้ 2 แบบ หมู่ A เขียนคู่จีนได้ 2 แบบ (2x2=4) หมู่ A ผสมกับหมู่ A เกิดได้ 4 แบบ แบบที่ 1 IAIA IAIA IA IA (1x1=1) IAIA ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 100 % แบบที่ 2 IAIA IAi IA IA, i (1x2=2) IAIA ,IAi ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 100 %

10 แบบที่ IAi IAIA IA, i IA (2x1=1) IAIA , IAi ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 100 % แบบที่ IAi IAi IA, i IA, i (2x2=4) IAIA , IAi , IAi , ii ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 75 % , หมู่ O = 25 %

11 ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ B  และแม่มีเลือดหมู่ B  ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด หมู่ B เขียนคู่จีน ได้ 2 แบบ หมู่ B เขียนคู่จีนได้ 2 แบบ (2x2=4) หมู่ B ผสมกับหมู่ B เกิดได้ 4 แบบ แบบที่ IBIB IBIB IB IB (1x1=1) IBIB ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B = 100 % แบบที่ IBIB IBi IB IB, i (1x2=2) IBIB , IBi ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B = 100 %

12 แบบที่ IBi IBIB IB , i IB (2x1=1) IBIB , IBi ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B = 100 % แบบที่ IBi IBi IB, i IB, i (2x2=4) IBIB , IBi , IBi , ii ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B = 75 % , หมู่ O = 25 %

13 ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ A  และแม่มีเลือดหมู่ B  ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด หมู่ A เขียนคู่จีน ได้ 2 แบบ หมู่ B เขียนคู่จีนได้ 2 แบบ (2x2=4) หมู่ A ผสมกับหมู่ B เกิดได้ 4 แบบ แบบที่ 1 IAIA IBIB IA IB (1x1=1) IAIB ลูกที่เกิดเป็นหมู่ AB = 100 % แบบที่ 2 IAIA IBi IA IB, i (1x2=2) IAIB , IAi ลูกที่เกิดเป็นหมู่ AB = 50 % ,หมู่ A = 50 %

14 แบบที่ IAi IBIB IA, i IB (2x1=1) IAIB , IBi ลูกที่เกิดเป็นหมู่ AB = 50 % ,หมู่ B = 50 % แบบที่ IAi IBi IA, i IB, i (2x2=4) IAIB , IAi , IBi , ii ลูกที่เกิดเป็นหมู่ AB= 25 %,หมู่A = 25 % , หมู่ B = 25 %, หมู่ O = 25 %


ดาวน์โหลด ppt มัลติเปิลแอลลีล (Multiple allele)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google