งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มัลติเปิลแอลลีล (Multiple allele) คือ 1 โลคัส มีแอลลีลมากกว่า 2 แบบ ในเลือดระบบ ABO มีแอลลีล 3 แบบ คือ I A, I B และ i ระบบเลือดในคนมีการกว่า 14 ระบบ แต่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มัลติเปิลแอลลีล (Multiple allele) คือ 1 โลคัส มีแอลลีลมากกว่า 2 แบบ ในเลือดระบบ ABO มีแอลลีล 3 แบบ คือ I A, I B และ i ระบบเลือดในคนมีการกว่า 14 ระบบ แต่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มัลติเปิลแอลลีล (Multiple allele) คือ 1 โลคัส มีแอลลีลมากกว่า 2 แบบ ในเลือดระบบ ABO มีแอลลีล 3 แบบ คือ I A, I B และ i ระบบเลือดในคนมีการกว่า 14 ระบบ แต่ ระบบ ABO มี 3 แอลลีล ซึ่งสามารถเขียน เป็นระบบคู่จีน ได้ดังนี้ ผิวเม็ดเลือดแดงมีแอนติเจนชนิด A เรียกว่าหมู่ A มีจีน 2 แบบคือ I A I A และ I A i ผิวเม็ดเลือดแดงมีแอนติเจนชนิด B เรียกว่าหมู่ B มีจีน 2 แบบคือ I B I B และ I B i ผิวเม็ดเลือดแดงมีแอนติเจนชนิด AB เรียกว่าหมู่ AB มีจีน 1 แบบคือ I A I B ผิวเม็ดเลือดแดงไม่มีแอนติเจน เรียกว่าหมู่ O มีจีน 1 แบบคือ ii

2 ตัวอย่าง ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ O และแม่มีเลือด หมู่ O ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือด ใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด ii + ii ( แยก ) i + i(1x1=1) ii ลูกที่เกิดเป็นหมู่ O = 100 %

3 ตัวอย่าง ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ AB และแม่มีเลือด หมู่ O ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือด ใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด I A I B + ii ( แยก ) I A, I B + i (2x1=2) I A i, I B i ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 50 %, หมู่ B = 50 %

4 ตัวอย่าง ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ AB และแม่มีเลือด หมู่ AB ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือด ใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด I A I B + I A I B ( แยก ) I A, I B + I A, I B (2x2=4) I A I A, I A I B, I A I B, I B I B ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 25 %, หมู่ AB = 50 %, หมู่ B = 25 %

5 ตัวอย่าง ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ A และแม่มีเลือดหมู่ O ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วน เท่าใด หมู่ A เขียนคู่จีน ได้ 2 แบบ หมู่ O เขียนคู่จีนได้ 1 แบบ (2x1=2) หมู่ A ผสมกับหมู่ O เกิดได้ 2 แบบ แบบที่ 1 I A I A + ii I A + i (1x1=1) I A i ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 100 % แบบที่ 2 I A i + ii I A, i + i (2x1=2) I A i, ii ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 50 %, หมู่ O = 50 %

6 ตัวอย่าง ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ B และแม่มีเลือดหมู่ O ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วน เท่าใด หมู่ B เขียนคู่จีน ได้ 2 แบบ หมู่ O เขียนคู่จีนได้ 1 แบบ (2x1=2) หมู่ B ผสมกับหมู่ O เกิดได้ 2 แบบ แบบที่ 1 I B I B + ii I B + i (1x1=1) I B i ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B = 100 % แบบที่ 2 I B i + ii I B, i + i (2x1=2) I B i, ii ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B = 50 %, หมู่ O = 50 %

7 ตัวอย่าง ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ A และแม่มีเลือดหมู่ AB ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วน เท่าใด หมู่ A เขียนคู่จีน ได้ 2 แบบ หมู่ AB เขียนคู่จีนได้ 2 แบบ (2x1=2) หมู่ A ผสมกับหมู่ AB เกิดได้ 2 แบบ แบบที่ 1 I A I A + I A I B I A + I A, I B (1x2=1) I A I A, I A I B ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 50 %, หมู่ AB = 50 % แบบที่ 2 I A i + I A I B I A, i + I A, I B (2x2=4) I A I A, I A I B,I A i, I B i ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 50 %, หมู่ AB = 25 %, หมู่ B = 25 %

8 ตัวอย่าง ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ B และแม่มีเลือดหมู่ AB ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วน เท่าใด หมู่ B เขียนคู่จีน ได้ 2 แบบ หมู่ AB เขียนคู่จีนได้ 2 แบบ (2x1=2) หมู่ B ผสมกับหมู่ AB เกิดได้ 2 แบบ แบบที่ 1 I B I B + I A I B I B + I A, I B (1x2=1) I B I B, I A I B ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B = 50 %, หมู่ AB = 50 % แบบที่ 2 I B i + I A I B I B, i + I A, I B (2x2=4) I B I B, I A I B,I A i, I B i ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B = 50 %, หมู่ AB = 25 %, หมู่ A = 25 %

9 ตัวอย่าง ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ A และแม่มีเลือดหมู่ A ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วน เท่าใด หมู่ A เขียนคู่จีน ได้ 2 แบบ หมู่ A เขียนคู่จีนได้ 2 แบบ (2x2=4) หมู่ A ผสมกับหมู่ A เกิดได้ 4 แบบ แบบที่ 1 I A I A + I A I A I A + I A (1x1=1) I A I A ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 100 % แบบที่ 2 I A I A + I A i I A + I A, i (1x2=2) I A I A,I A i ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 100 %

10 แบบที่ 3 I A i + I A I A I A, i + I A (2x1=1) I A I A, I A i ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 100 % แบบที่ 4 I A i + I A i I A, i + I A, i (2x2=4) I A I A, I A i, I A i, ii ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A = 75 %, หมู่ O = 25 %

11 ตัวอย่าง ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ B และแม่มีเลือดหมู่ B ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วน เท่าใด หมู่ B เขียนคู่จีน ได้ 2 แบบ หมู่ B เขียนคู่จีนได้ 2 แบบ (2x2=4) หมู่ B ผสมกับหมู่ B เกิดได้ 4 แบบ แบบที่ 1 I B I B + I B I B I B + I B (1x1=1) I B I B ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B = 100 % แบบที่ 2 I B I B + I B i I B + I B, i (1x2=2) I B I B, I B i ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B = 100 %

12 แบบที่ 3 I B i + I B I B I B, i + I B (2x1=1) I B I B, I B i ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B = 100 % แบบที่ 4 I B i + I B i I B, i + I B, i (2x2=4) I B I B, I B i, I B i, ii ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B = 75 %, หมู่ O = 25 %

13 ตัวอย่าง ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ A และแม่มีเลือด หมู่ B ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด หมู่ A เขียนคู่จีน ได้ 2 แบบ หมู่ B เขียนคู่ จีนได้ 2 แบบ (2x2=4) หมู่ A ผสมกับหมู่ B เกิดได้ 4 แบบ แบบที่ 1 I A I A + I B I B I A + I B (1x1=1) I A I B ลูกที่เกิดเป็นหมู่ AB = 100 % แบบที่ 2 I A I A + I B i I A + I B, i (1x2=2) I A I B, I A i ลูกที่เกิดเป็น หมู่ AB = 50 %, หมู่ A = 50 %

14 แบบที่ 3 I A i + I B I B I A, i + I B (2x1=1) I A I B, I B i ลูกที่เกิดเป็นหมู่ AB = 50 %, หมู่ B = 50 % แบบที่ 4 I A i + I B i I A, i + I B, i (2x2=4) I A I B, I A i, I B i, ii ลูกที่เกิดเป็นหมู่ AB= 25 %, หมู่ A = 25 %, หมู่ B = 25 %, หมู่ O = 25 %


ดาวน์โหลด ppt มัลติเปิลแอลลีล (Multiple allele) คือ 1 โลคัส มีแอลลีลมากกว่า 2 แบบ ในเลือดระบบ ABO มีแอลลีล 3 แบบ คือ I A, I B และ i ระบบเลือดในคนมีการกว่า 14 ระบบ แต่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google