งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างข้อความลงแผ่นสไลด์. สร้างข้อความลงแผ่นสไลด์ ประเภทของข้อความ มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 1. กรอบเค้าโครง (Place Holder) 2. กล่องข้อความ (Text Box) 3. ข้อความศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างข้อความลงแผ่นสไลด์. สร้างข้อความลงแผ่นสไลด์ ประเภทของข้อความ มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 1. กรอบเค้าโครง (Place Holder) 2. กล่องข้อความ (Text Box) 3. ข้อความศิลป์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างข้อความลงแผ่นสไลด์

2 สร้างข้อความลงแผ่นสไลด์ ประเภทของข้อความ มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 1. กรอบเค้าโครง (Place Holder) 2. กล่องข้อความ (Text Box) 3. ข้อความศิลป์ (Word Art)

3 ขั้นตอนการสร้างข้อความ 1. คลิกปุ่ม สร้างภาพนิ่ง ที่อยู่ใน Ribbon( กลุ่ม เครื่องมือ Ribbon) 2. หลังจากนั้น จะปรากฏ หน้าต่างรายการ “ ชุด รูปแบบของ Office” 3. เลือกเค้าโครงภาพนิ่ง แบบ “ เฉพาะชื่อเรื่อง ”

4 1. คลิกปุ่ม สร้าง ภาพนิ่ง 2. ปรากฏหน้าต่าง “ ชุด รูปแบบของ office” 3. เลือกเค้าโครง แบบ “ เฉพาะชื่อเรื่อง ”

5 รูปแบบเค้าโครงที่ได้ หลังจากนั้น ทำการ พิมพ์ข้อความ ลงใน กรอบเค้าโครง สร้าง ข้อความใน ( กล่อง ข้อความ ) Text Box และ ข้อความศิลป์ (Word Art) รูปแบบเค้าโครงที่ได้ หลังจากนั้น ทำการ พิมพ์ข้อความ ลงใน กรอบเค้าโครง สร้าง ข้อความใน ( กล่อง ข้อความ ) Text Box และ ข้อความศิลป์ (Word Art)

6 - ที่กรอบเค้าโครง พิมพ์ ข้อความว่า ความรักกับ ต้นไม้ …

7 1. การพิมพ์ข้อความใน กล่องข้อความ คลิกที่ แท็บ “ แทรก ” เลือก รูปภาพเครื่องมือ “ กล่องข้อความ ” 2. คลิกเมาส์ค้างไว้ในพื้นที่ที่ ต้องการสร้างกล่องข้อความ แล้วลากขอบเขตกล่อง ข้อความ หลังจากนั้น พิมพ์ ข้อความที่ต้องการลงไป ดัง ตัวอย่าง

8 การพิมพ์ ข้อความศิลป์ 1. คลิกแท็บ แทรก แล้วเลือก รูป เครื่องมือ “ อักษรศิลป์ ” 2. เลือก รูปแบบอักษร ศิลป์ ที่ ต้องการ 3. จะปรากฏ กล่องข้อความ ใส่ข้อความ ของคุณที่นี่ 4. พิมพ์ข้อความลงไป โดยพิมพ์ว่า “ ความรัก... กับ... ต้นหญ้า ”

9 ผลลัพธ์ที่ ได้

10 การปรับแต่ง และ แก้ไขข้อความศิลป์ โดย คลิกเมาส์ที่ ข้อความศิลป์ที่ ต้องการแก้ไข เลือก เมนู “ รูปแบบ ” หลังจากนั้นทำการ ปรับแต่งหรือแก้ไข ข้อความศิลป์ตาม ต้องการ

11 ผลลัพธ์ที่ ได้


ดาวน์โหลด ppt การสร้างข้อความลงแผ่นสไลด์. สร้างข้อความลงแผ่นสไลด์ ประเภทของข้อความ มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 1. กรอบเค้าโครง (Place Holder) 2. กล่องข้อความ (Text Box) 3. ข้อความศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google