งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างข้อความลงแผ่นสไลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างข้อความลงแผ่นสไลด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างข้อความลงแผ่นสไลด์

2 สร้างข้อความลงแผ่นสไลด์
ประเภทของข้อความ มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 1. กรอบเค้าโครง (Place Holder) 2. กล่องข้อความ(Text Box) 3. ข้อความศิลป์ (Word Art)

3 ขั้นตอนการสร้างข้อความ
1. คลิกปุ่ม สร้างภาพนิ่ง ที่อยู่ใน Ribbon(กลุ่มเครื่องมือ Ribbon) 2. หลังจากนั้น จะปรากฏ หน้าต่างรายการ “ชุดรูปแบบของ Office” 3. เลือกเค้าโครงภาพนิ่ง แบบ “เฉพาะชื่อเรื่อง”

4 1. คลิกปุ่ม สร้างภาพนิ่ง
2. ปรากฏหน้าต่าง “ชุดรูปแบบของ office” 3. เลือกเค้าโครง แบบ “เฉพาะชื่อเรื่อง”

5 รูปแบบเค้าโครงที่ได้
หลังจากนั้น ทำการ พิมพ์ข้อความ ลงในกรอบเค้าโครง สร้างข้อความใน (กล่องข้อความ) Text Box และ ข้อความศิลป์ (Word Art)

6 - ที่กรอบเค้าโครง พิมพ์ข้อความว่า ความรักกับต้นไม้…

7 1. การพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ คลิกที่แท็บ “แทรก” เลือก รูปภาพเครื่องมือ “กล่องข้อความ”
2. คลิกเมาส์ค้างไว้ในพื้นที่ที่ต้องการสร้างกล่องข้อความ แล้วลากขอบเขตกล่องข้อความ หลังจากนั้น พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป ดังตัวอย่าง

8 การพิมพ์ข้อความศิลป์
1. คลิกแท็บ แทรก แล้วเลือก รูปเครื่องมือ “อักษรศิลป์” 2. เลือกรูปแบบอักษรศิลป์ ที่ต้องการ 3. จะปรากฏกล่องข้อความ ใส่ข้อความของคุณที่นี่ 4. พิมพ์ข้อความลงไป โดยพิมพ์ว่า “ความรัก...กับ...ต้นหญ้า”

9 ผลลัพธ์ที่ได้

10 การปรับแต่ง และแก้ไขข้อความศิลป์ โดย คลิกเมาส์ที่ ข้อความศิลป์ที่ต้องการแก้ไข เลือกเมนู “รูปแบบ” หลังจากนั้นทำการปรับแต่งหรือแก้ไขข้อความศิลป์ตามต้องการ

11 ผลลัพธ์ที่ได้


ดาวน์โหลด ppt การสร้างข้อความลงแผ่นสไลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google