งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Set Proxy 1. เพื่อให้สามารถเข้าใช้สืบค้นข้อมูล ทรัพยากรสนเทศ หรือสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ต่างๆที่ห้องสมุดบอกรับ 2. รวมทั้งการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ผ่านหน้าเว็บห้องสมุดจากภายนอกเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Set Proxy 1. เพื่อให้สามารถเข้าใช้สืบค้นข้อมูล ทรัพยากรสนเทศ หรือสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ต่างๆที่ห้องสมุดบอกรับ 2. รวมทั้งการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ผ่านหน้าเว็บห้องสมุดจากภายนอกเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Set Proxy 1. เพื่อให้สามารถเข้าใช้สืบค้นข้อมูล ทรัพยากรสนเทศ หรือสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ต่างๆที่ห้องสมุดบอกรับ 2. รวมทั้งการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ผ่านหน้าเว็บห้องสมุดจากภายนอกเครือข่าย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. สิทธิในการเข้าใช้ ขอสงวนเพื่อนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

2 ดาวน์โหลดเอกสารการ Set Proxy ได้จากเว็บ ห้องสมุด http://main.library.tu.ac.th/tulib/ คลิกที่ บริการ > Manual User Guides ดังภาพ

3 เปิด Internet Explorer เลือกแถบเครื่องมือ Tool แล้ว คลิกที่ Internet Options

4 ปรากฏหน้าจอ Internet Options เลือก Connections และคลิกที่ LAN setting

5 ปรากฏหน้าจอ Local Area Network (LAN) Setting คลิกที่ Proxy Server ใส่ Address : proxy.tu.ac.th Port : 8080 แล้วคลิก OK

6 ให้ Refresh หน้าจอ โดยการกด F5 จะปรากฏหน้าจอ ให้ใส่ Username และ Password นักศึกษาใช้ Username และ Password ที่ใช้ log in เข้าเว็บ สำนักทะเบียนฯ อาจารย์ บุคลากร ใช้ Username และ Password ที่ใช้ email ของมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt Set Proxy 1. เพื่อให้สามารถเข้าใช้สืบค้นข้อมูล ทรัพยากรสนเทศ หรือสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ต่างๆที่ห้องสมุดบอกรับ 2. รวมทั้งการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ผ่านหน้าเว็บห้องสมุดจากภายนอกเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google