งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Set Proxy 1. เพื่อให้สามารถเข้าใช้สืบค้นข้อมูลทรัพยากรสนเทศ หรือสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆที่ห้องสมุดบอกรับ 2. รวมทั้งการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ผ่านหน้าเว็บห้องสมุดจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Set Proxy 1. เพื่อให้สามารถเข้าใช้สืบค้นข้อมูลทรัพยากรสนเทศ หรือสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆที่ห้องสมุดบอกรับ 2. รวมทั้งการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ผ่านหน้าเว็บห้องสมุดจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Set Proxy 1. เพื่อให้สามารถเข้าใช้สืบค้นข้อมูลทรัพยากรสนเทศ หรือสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆที่ห้องสมุดบอกรับ 2. รวมทั้งการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ผ่านหน้าเว็บห้องสมุดจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. สิทธิในการเข้าใช้ ขอสงวนเพื่อนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

2 ดาวน์โหลดเอกสารการ Set Proxy ได้จากเว็บห้องสมุด
คลิกที่ บริการ > Manual User Guides ดังภาพ

3 เปิด Internet Explorer เลือกแถบเครื่องมือ Tool แล้วคลิกที่ Internet Options

4 ปรากฏหน้าจอ Internet Options เลือก Connections และคลิกที่ LAN setting

5 ปรากฏหน้าจอ Local Area Network (LAN) Setting คลิกที่ Proxy Server
ใส่ Address : proxy.tu.ac.th Port : แล้วคลิก OK

6 ให้ใส่ Username และ Password
ให้ Refresh หน้าจอ โดยการกด F5 จะปรากฏหน้าจอ ให้ใส่ Username และ Password นักศึกษาใช้ Username และ Password ที่ใช้ log in เข้าเว็บสำนักทะเบียนฯ อาจารย์ บุคลากร ใช้ Username และ Password ที่ใช้ ของมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt Set Proxy 1. เพื่อให้สามารถเข้าใช้สืบค้นข้อมูลทรัพยากรสนเทศ หรือสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆที่ห้องสมุดบอกรับ 2. รวมทั้งการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ผ่านหน้าเว็บห้องสมุดจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google