งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

9.1 นิยามและ ความหมาย Evaportranspiration = Evaporation + Transpiration Evaporation = The transfer of water into the atmosphere from the free water surface,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "9.1 นิยามและ ความหมาย Evaportranspiration = Evaporation + Transpiration Evaporation = The transfer of water into the atmosphere from the free water surface,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 9.1 นิยามและ ความหมาย Evaportranspiration = Evaporation + Transpiration Evaporation = The transfer of water into the atmosphere from the free water surface, bare soil and interception on a vegetal cover. Transpiration= Evaporation through the stomata. (stomata =pores or opening in the external cell layer of the leaves or epidermis.) Et = The concurrent of evaporation and transpiration. บทที่ 9 การคายระเหยน้ำ (Evapotranspiration)

2 Average disposition of 4200 billion Cubic meters per day of precipitation in the conterminous United States. (source: Data from U.S. Geological Survey, 1990). Evapotranspiration 67 % Surface-Water Outflow 28 % Ground Water Outflow 2 % Consumptive use 2 %

3 เปรียบเทียบ ปริมาณการคาย ระเหยใน เดือน มกราคม กับ เดือนกรกฏคม ของปี พ. ศ. 2545

4 (1) Potential Et (PEt) = Et from a vegetal cover if sufficient water is supplied to obtain optimum growth. (2) Actual Et (AEt) = Et from a vegetal cover under the natural or given conditions of supply water. ประเภทของการคายระเหยน้ำ :


ดาวน์โหลด ppt 9.1 นิยามและ ความหมาย Evaportranspiration = Evaporation + Transpiration Evaporation = The transfer of water into the atmosphere from the free water surface,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google