งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
โดย ครูศิราณี หมู่มี ครูประจำสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม

2 หน่วยที่ 2 การผลิตนามบัตร

3 สาระการเรียนรู้ การออกแบบโครงร่างของนามบัตร
การจัดทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Microsoft Word การเปลี่ยนทิศทางของข้อความในกล่องข้อความ การใส่ภาพตัดปะ (Clip Art) หน่วยที่ 2 การผลิตนามบัตร

4 ความหมายของนามบัตร (Name Card)
เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดเล็ก ใช้แสดงข้อมูลส่วนตัว เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกันทางธุรกิจ หน่วยที่ 2 การผลิตนามบัตร

5 โครงร่างของนามบัตร ในการผลิตนามบัตร สิ่งแรกที่ต้องทำ คือการออกแบบโครงร่างของนามบัตรไว้ก่อน โดยทั่วไปจะมีส่วน ประกอบสำคัญ ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง หน่วยที่ 2 การผลิตนามบัตร

6 โลโก้ โครงร่างของนามบัตร
4. โลโก้บริษัท 5. ชื่อบริษัท 6. ที่อยู่บริษัท 7. หมายเลขโทรศัพท์ 8. หมายเลขโทรสาร ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร โลโก้ ขนาด 3.5 x 2 นิ้ว หน่วยที่ 2 การผลิตนามบัตร

7 ตัวอย่างนามบัตร หน่วยที่ 2 การผลิตนามบัตร

8 จบหน่วยที่ 2 การผลิตนามบัตร


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google