งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2 การผลิตนามบัตร สาระการเรียนรู้ 1. การออกแบบโครงร่างของนามบัตร 2. การจัดทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Microsoft Word 3. การเปลี่ยนทิศทางของข้อความใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2 การผลิตนามบัตร สาระการเรียนรู้ 1. การออกแบบโครงร่างของนามบัตร 2. การจัดทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Microsoft Word 3. การเปลี่ยนทิศทางของข้อความใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 2 การผลิตนามบัตร

3 สาระการเรียนรู้ 1. การออกแบบโครงร่างของนามบัตร 2. การจัดทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Microsoft Word 3. การเปลี่ยนทิศทางของข้อความใน กล่องข้อความ 4. การใส่ภาพตัดปะ (Clip Art)

4 ความหมายของนามบัตร (Name Card) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดเล็ก ใช้ แสดงข้อมูลส่วนตัว เพื่อ ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกัน ทางธุรกิจ

5 โครงร่างของนามบัตร ในการผลิตนามบัตร สิ่งแรกที่ต้อง ทำ คือการออกแบบโครงร่างของ นามบัตรไว้ก่อน โดยทั่วไปจะมีส่วน ประกอบสำคัญ ดังนี้ 1. ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย 2. ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ 3. ตำแหน่ง

6 โครงร่างของนามบัตร 4. โลโก้บริษัท 5. ชื่อบริษัท 6. ที่อยู่บริษัท 7. หมายเลขโทรศัพท์ 8. หมายเลขโทรสาร ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร

7 ตัวอย่างนามบัตร

8 การผลิตนามบัตร จบหน่วยที่ 2


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2 การผลิตนามบัตร สาระการเรียนรู้ 1. การออกแบบโครงร่างของนามบัตร 2. การจัดทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Microsoft Word 3. การเปลี่ยนทิศทางของข้อความใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google