งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกใช้ คอมพิวเตอร์ให้ เหมาะสมกับงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกใช้ คอมพิวเตอร์ให้ เหมาะสมกับงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกใช้ คอมพิวเตอร์ให้ เหมาะสมกับงาน

2 การเลือกเครื่อง คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม กับงาน 1. งานด้านเอกสาร รายงาน หรือ สำนักงาน 2. งานด้านกราฟิก ออกแบบ สิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย 3. เล่นเกมคอมพิวเตอร์ และ บันเทิงเป็นหลัก

3 คอมพิวเตอร์สามารถ จำแนกตามการใช้งาน คอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตาม การใช้งาน - งานด้านเอกสาร รายงาน หรือ สำนักงาน - งานด้านกราฟิก ออกแบบ สิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย - เล่นเกมคอมพิวเตอร์ และ บันเทิงเป็นหลัก

4 การรับประกันอุปกรณ์ที่ยาวนาน ที่สุดและมีระยะเวลารับประกัน แตกต่างจากชนิดอื่น

5 การรับประกันสินค้า ระยะเวลาในการรับประกัน สติ๊กเกอร์รับประกัน –ส–สติ๊กเกอร์รับประกันที่ กำหนดเวลาเริ่มต้นในการ รับประกัน –ส–สติ๊กเกอร์รับประกันที่ กำหนดเวลาสิ้นสุดในการ รับประกัน

6 การเลือกอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ การเลือกหน่วยประมวลผลกลาง การเลือกเมนบอร์ด การเลือกหน่วยความจำแรม การเลือกฮาร์ดดิสก์ การเลือกกราฟิกการ์ด การเลือกจอภาพ

7 การดูแลรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาซีพียู การดูแลรักษาเมนบอร์ด การดูแลรักษาจอภาพ การดูแลรักษาการ์ดแสดงผล การดูแลรักษาเมาส์

8 การดูแลรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาแป้นพิมพ์ การดูแลรักษาฮาร์ดดิสก์ การดูแลรักษาซีดีรอมไดรฟ์ การดูแลรักษาพัดลมระบายความ ร้อน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกใช้ คอมพิวเตอร์ให้ เหมาะสมกับงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google