งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการออกแบบเว็บไซต์. รูปแบบ ของ เว็บไซ ต์ Static Website Dynamic Website.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการออกแบบเว็บไซต์. รูปแบบ ของ เว็บไซ ต์ Static Website Dynamic Website."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการออกแบบเว็บไซต์

2 รูปแบบ ของ เว็บไซ ต์ Static Website Dynamic Website

3 Static Website เว็บไซต์ที่สร้างด้วยภาษา HTML ธรรมดา และบันทึกเป็น ไฟล์นามสกุล.html เนื้อหาข้อความ รูปภาพในหน้าเว็บเพจนั้นจะ เป็นไปตามที่เราเขียนกำหนดไว้ Dynamic Website Static Website เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีขนาดไม่ใหญ่ จำนวน หน้าเว็บเพจไม่มาก ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อยๆ และไม่มีการ ติดต่อฐานข้อมูล Dynamic Website เว็บไซต์ที่หน้าเว็บเพจสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเอง ได้ โดยไม่ต้องเขียนแต่ละหน้าเว็บเพจเอง เช่น กระดานข่าว (Webboard), ระบบสืบค้นข้อมูล เว็บไซต์รูปแบบนี้จะถูกสร้างด้วยภาษา Script แบบ Server Side Script เช่น PHP, ASP, ASP.Net, JSP และอื่นๆ และมักจะมีการติดต่อ กับฐานข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล หรือนำข้อมูลจาก ฐานข้อมูลขึ้นมาแสดงผลเป็นหน้าเว็บเพจ

4 ส่วนประกอบของหน้าเว็บ เพจ แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนหัวของหน้า (Page Header) ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ส่วนท้ายกระดาษ (Page Footer)

5 1. ส่วนหัว (Page Header) จะอยู่บริเวณบนสุดของหน้าเว็บเพจ เป็น ส่วนที่แสดงชื่อ เว็บไซต์ โลโก้ แบนเนอร์โฆษณาลิงก์สำหรับข้ามไปยังหน้าเว็บอื่น 2. ส่วนเนื้อหา (Page Body) จะอยู่บริเวณตอนกลางของ หน้าเว็บเพจ ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงเนื้อหาภายในหน้าเว็บ เพจนั้น โดยประกอบด้วยข้อความ ข้อมูล ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

6 3. ส่วนท้าย (Page Footer) จะอยู่บริเวณด้านล่างสุดของ หน้าเว็บเพจ ส่วนมากใช้สำหรับลิงก์ข้อความสั้น ๆ เข้าใจง่าย หรือจะมีชื่อเจ้าของ เว็บไซต์ อีเมลแอดเดรสของผู้ดูแลเว็บไซต์สำหรับติดต่อกับ ทางเว็บไซต์

7 แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์

8 เรียนรู้จากเว็บไซต์ต่างๆ ประยุกต์รูปแบบจาก สิ่งพิพม์ ใช้แบบจำลองเปรียบเทียบ ออกแบบอย่างสร้างสรรค์

9 เป็นวิธีที่ช่วยให้เรา มีไอเดียในการ ออกแบบหน้าเว็บ ของเราก็ คือ การ สำรวจรูปแบบและ เทคนิคจาก เว็บไซต์ต่างๆ ทั้ง ที่เราชอบและไม่ ชอบ โดย พยายามสังเกตทั้ง ลักษณะที่ดี เพื่อ นำมาประยุกต์ใช้ และลักษณะที่ไม่ เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยง ไม่ให้ข้อผิดพลาด เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ ของเรา เรียนรู้จากเว็บไซต์อื่น

10 ลักษณะของโทนสี กราฟิก หรือตัวอักษร ซึ่งจะ กลายเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของหน่วยงาน โดยรูปแบบที่คล้ายกันในสื่อหลายๆ ประเภท ลักษณะการจัดวางตำแหน่ง ประยุกต์จากสิ่งพิมพ์

11 ใช้แบบจำลอง เปรียบเทียบ การใช้สิ่งที่เราคุ้นเคยในการอธิบายถึงสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย เท่านั้นเอง โดยเราสามารถเลือกแบบจำลองมาใช้ในเว็บ ได้จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นรูปภาพจาก สิ่งพิมพ์ ลักษณะหน้าตาของอุปกรณ์ เป็นต้น หรือแม้กระ ทั้งรูปแบบของร้าน ขายของ เป็นต้น และสิ่งสำคัญคือ รูปแบบที่เลือกมาใช้ นั้น ต้องมีลักษณะที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย เข้าใจได้ง่าย

12 ออกแบบอย่างสร้างสรรค์

13 ขั้นตอนในการออกแบบเว็บไซต์

14 ขั้นตอนการพัฒนา เว็บไซต์ 1. วางแผนการพัฒนาเว็บเพจ – การกำหนดรูปแบบโครงสร้าง – ออกแบบหน้าเว็บแต่ละหน้า 2. กำหนดไดเร็กทรอรี่ หรือโฟลเดอร์ (Directory/Folder) ที่ ใช้เก็บเอกสารเว็บ 3. สร้างภาพหรือจัดหาภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแล้ว จัดเก็บไว้ในไดเร็กทรอรี่ตามข้อ 2. 4. สร้างเอกสารเว็บ โดยกำหนดชื่อไฟล์เอกสารเว็บ ตาม ข้อกำหนดของผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Web System Administrator) และจัดเก็บไว้ในไดเร็กทรอรี่ 5. ตรวจสอบผลเอกสารเว็บผ่านเบราเซอร์ 6. ส่งข้อมูลขึ้นเครื่องแม่ข่าย (Server) และทำการ ตรวจสอบผลการเรียกดูจาก เครื่องแม่ข่าย

15 การวาง แผนพัฒนาเว็บ เพจ

16

17 ออกแบบหน้าเว็บ

18 Example 1


ดาวน์โหลด ppt หลักการออกแบบเว็บไซต์. รูปแบบ ของ เว็บไซ ต์ Static Website Dynamic Website.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google