งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

+ B aby H ealth J ournal on iOS (COE2011-11) Ms.Chittrawan Phruekphaisan 513041181-8 Mr.Tanawat Polsuwan 513041186-8 Asst. Prof. Dr. Kanda Saikeaw Asst.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "+ B aby H ealth J ournal on iOS (COE2011-11) Ms.Chittrawan Phruekphaisan 513041181-8 Mr.Tanawat Polsuwan 513041186-8 Asst. Prof. Dr. Kanda Saikeaw Asst."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 + B aby H ealth J ournal on iOS (COE2011-11) Ms.Chittrawan Phruekphaisan 513041181-8 Mr.Tanawat Polsuwan 513041186-8 Asst. Prof. Dr. Kanda Saikeaw Asst. Prof. Bhichate Chiewthanakul, Asst. Prof. Arnut Chaosakul Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University EN KKU 2011-2012

2 + หัวข้อที่จะนำเสนอ Baby Health Journal คืออะไร วัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา ความสามารถของแอปพลิเคชัน แนวทางการพัฒนาต่อ สรุป EN KKU 2011 - 2012 2

3 + Baby Health Journal on iOS คืออะไร ไอโฟนแอปพลิเคชันที่ พัฒนาโดยคนไทย เพื่อคนไทย ช่วยคุณแม่ในการ ดูแลสุขภาพของลูก น้อยได้ดียิ่งขึ้น 3 EN KKU 2011 - 2012

4 + ดีขึ้นอย่างไร ? พกพาสะดวก สามารถบันทึกภาพกิจกรรม เกี่ยวสุขภาพของลูกน้อยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ มีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการ เลี้ยงดูลูกน้อย มีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลา นัดหมาย มีระบบสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านทางระบบอีเมล 4 EN KKU 2011 - 2012

5 + วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่แม่ในการ ดูแลสุขภาพลูกน้อย เพื่อช่วยแม่ในการดูแลสุขภาพลูกน้อย ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 5 EN KKU 2011 - 2012

6 + เทคโนโลยีที่ใช้ในการ พัฒนา Objective-C Programming Language SQLite 6 EN KKU 2011 - 2012

7 + 7 ความสามารถ ของแอป พลิเคชัน EN KKU 2011 - 2012

8 + หน้าหลักของแอปพลิเคชัน เลือก / เพิ่มลูก ดูข้อมูลของลูกน้อย คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ ลูกน้อย เชื่อมต่อเฟซบุ๊กนมแม่ ระบบสอบถามปัญหา สุขภาพลูกน้อย 8 EN KKU 2011 - 2012

9 + ระบบแสดงข้อมูลลูกน้อย และพัฒนาการ ดูข้อมูลลูกน้อย ข้อมูลส่วนตัว บันทึกพัฒนาการ 9 EN KKU 2011 - 2012

10 + ระบบผู้ใช้หลายคน หน้า “ เลือกหรือเพิ่มลูก น้อย ” หน้า “ กรอกรายละเอียด ลูกน้อย ” 10 EN KKU 2011 - 2012

11 + ระบบคำแนะนำเกี่ยวกับ สุขภาพของลูกน้อย หน้าแสดง “ คำแนะนำ เกี่ยวกับสุขภาพลูกน้อย ” 11 EN KKU 2011 - 2012

12 + ระบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และเชื่อมต่อเฟซบุ๊ก 12 เชื่อมต่อเฟซบุ๊กนมแม่ สอบถามผู้เชี่ยวชาญ EN KKU 2011 - 2012

13 + ระบบแสดงกราฟการ เจริญเติบโต 13 กราฟแสดงการเจริญเติบโต กราฟแสดงน้ำหนักตาม เกณฑ์อายุ กราฟแสดงส่วนสูงตาม เกณฑ์อายุ กราฟแสดงน้ำหนักตาม เกณฑ์ส่วนสูง EN KKU 2011 - 2012

14 + ระบบบันทึกกิจกรรมและ การเจริญเติบโต หน้าบันทึกกิจกรรม สุขภาพของลูกน้อย บันทึกน้ำหนัก, ส่วนสูง 14 EN KKU 2011 - 2012

15 + ระบบแสดงกิจกรรม ย้อนหลัง หน้าแสดงรายการ กิจกรรมประจำวัน 15 EN KKU 2011 - 2012

16 + ระบบนัดหมายและแจ้ง เตือน 16 EN KKU 2011 - 2012

17 + แนวทางการพัฒนาต่อ สามารถนำข้อมูลกิจกรรมสุขภาพในแต่ละ ประเภทมาแสดงในรูป แบบของเส้นเวลาได้ สามารถนำข้อมูลกิจกรรมสุขภาพในแต่ละ ประเภทแสดงในรูปแบบของรายงานได้ สามารถค้นหากิจกรรมสุขภาพตามคำค้น หาได้ สามารถสำรองข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับเด็ก เพื่อนำไปเปิดที่เครื่องอื่นได้ สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อปรัง ปรุงข้อมูลและคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เด็กได้ ขยายขอบเขตของข้อมูลให้ครอบคลุมอายุ แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี 17 EN KKU 2011 - 2012

18 + สรุป โมบายแอปพลิเคชันเพื่อช่วยแม่ดูแล สุขภาพลูกน้อย บันทึกข้อมูลสุขภาพและดูกราฟการ เจริญเติบโต บันทึกกิจกรรมและดูรายละเอียดกิจกรรม ย้อนหลังที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดู บันทึกพัฒนาการของลูก ให้ความรู้ที่สำคัญในการเลี้ยงลูก ช่วยเตือนนัดหมายในการพบแพทย์และ ฉีดวัคซีน เชื่อมโยงกับกลุ่มนมแม่บนเฟซบุ๊ก ส่งอีเมลหาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ส่วนตัว เพื่อขอคำปรึกษา 18 EN KKU 2011 - 2012

19 + 19 ถาม - ตอบ EN KKU 2011 - 2012


ดาวน์โหลด ppt + B aby H ealth J ournal on iOS (COE2011-11) Ms.Chittrawan Phruekphaisan 513041181-8 Mr.Tanawat Polsuwan 513041186-8 Asst. Prof. Dr. Kanda Saikeaw Asst.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google