งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Transcription ( การถอดรหัส ). Transcription เป็นการ สังเคราะห์ RNA โดยใช้ DNA เป็น ต้นแบบ นิวคลีโอไทด์ ที่นำมาสร้าง สาย RNA สายใหม่ คือ ribonucleot ide.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Transcription ( การถอดรหัส ). Transcription เป็นการ สังเคราะห์ RNA โดยใช้ DNA เป็น ต้นแบบ นิวคลีโอไทด์ ที่นำมาสร้าง สาย RNA สายใหม่ คือ ribonucleot ide."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Transcription ( การถอดรหัส )

2 Transcription เป็นการ สังเคราะห์ RNA โดยใช้ DNA เป็น ต้นแบบ นิวคลีโอไทด์ ที่นำมาสร้าง สาย RNA สายใหม่ คือ ribonucleot ide (A U G C)

3 ชนิดของ RNA 1.Ribosomal RNA (rRNA) 80-90 % ของ RNA ที่พบภายในเซลล์ จัดเป็น rRNA ซึ่งจัดเป็นส่วนประกอบ ของ ribosome เพราะ ribosome เป็นแหล่งสังเคราะห์โปรตีน 2.Messenger RNA (mRNA) 2-4 % ของ RNA ที่พบภายในเซลล์ เป็น สื่อกลาง ระหว่าง gene ใน Nucleus กับ Ribosome in Cytoplasm เป็น ตัวนำรหัสทางพันธุกรรม (genetics code) ที่ปรากฏบน DNA ไปยัง ribosome เพื่อนให้ ribosome ผลิต โปรตีนชนิดที่ต้องการ

4 ชนิดของ RNA ( ต่อ ) 3. Transfer RNA (tRNA) RNA ชนิดนี้มี หน้าที่นำกรดอะ มิโนไปยัง ไรโบโซม เพื่อให้ ไรโบโซมเหล่านี้ มาต่อกันเป็น โพลีเปปไทด์ ต่อไป

5 ขั้นตอนการถอดรหัส (Transcription) 1. ขั้นเริ่มต้น (Initiation) RNA Polymerase จับกับ DNA template ทำให้ DNA แยกเป็น สายเดี่ยว 2. ขั้นการต่อสายยาว (Elongation) RNA Polymerase ทำการสังเคราะห์ สาย RNA ด้วยการต่อไรโบนิ วคลีโอไทด์ 3. ขั้นสิ้นสุด (Termination) RNA Polymerase สังเคราะห์ RNA เสร็จสิ้น แล้วหลุดออกจากสาย DNA

6 Initiation

7 Elongation

8 Termination

9

10

11

12

13

14

15 tRNA

16 Translation ( การ แปลรหัส )

17 การแปลรหัส (Translation) 1. กระบวนการเริ่มต้น 2. กระบวนการต่อสาย 3. กระบวนการสิ้นสุดการสังเคราะห์

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt Transcription ( การถอดรหัส ). Transcription เป็นการ สังเคราะห์ RNA โดยใช้ DNA เป็น ต้นแบบ นิวคลีโอไทด์ ที่นำมาสร้าง สาย RNA สายใหม่ คือ ribonucleot ide.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google