งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การปลูกปาล์มน้ำ มันในภาคอีสานอุปสรรคที่ ยิ่งใหญ่คือความแห้งแล้ง นอกจากสภาพ พื้นที่ ดิน ฟ้า อากาศ  สิ่งสำคัญคือพันธุ์ปาล์มน้า มันซึ่งจะต้องทน ต่อความแห้งแล้งสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การปลูกปาล์มน้ำ มันในภาคอีสานอุปสรรคที่ ยิ่งใหญ่คือความแห้งแล้ง นอกจากสภาพ พื้นที่ ดิน ฟ้า อากาศ  สิ่งสำคัญคือพันธุ์ปาล์มน้า มันซึ่งจะต้องทน ต่อความแห้งแล้งสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  การปลูกปาล์มน้ำ มันในภาคอีสานอุปสรรคที่ ยิ่งใหญ่คือความแห้งแล้ง นอกจากสภาพ พื้นที่ ดิน ฟ้า อากาศ  สิ่งสำคัญคือพันธุ์ปาล์มน้า มันซึ่งจะต้องทน ต่อความแห้งแล้งสูง ซึ่งพันธุ์ที่เกษตรกรที่ ศึกษาเรื่องนี้พบว่าพันธุ์เหมาะคือ คอมแพค ต้า ไนจีเรีย ซึ่งมีลักษณะเด่นคือต้นเตี้ย ทาง ใบสั้น ลูกดก ให้ผลผลิตสูง

2

3 ผลผลิต ปาล์มน้า มัน อยู่ในช่วง 1-4 ปี ถือว่าเป็น ปาล์มน้า มันปฐมภูมิจึงยัง ไม่ได้ผลผลิตเต็มที่จึงจะยังไม่เก็บทลาย ปาล์มน้า มันในปี ที่ 3 เหตุผลคือให้เลี้ยง ลา ต้น ก่อน และทา การเก็บผลผลิตในปี ที่ 4 ซึ่งผลผลิตที่ได้ประมาณ 2.9 ตันต่อไร่ ต่อปี ซึ่งถ้า ปาล์มน้า มันโตเต็มที่ผลผลิตที่ได้คือ 5.5-6 ตันต่อไร่ต่อปี


ดาวน์โหลด ppt  การปลูกปาล์มน้ำ มันในภาคอีสานอุปสรรคที่ ยิ่งใหญ่คือความแห้งแล้ง นอกจากสภาพ พื้นที่ ดิน ฟ้า อากาศ  สิ่งสำคัญคือพันธุ์ปาล์มน้า มันซึ่งจะต้องทน ต่อความแห้งแล้งสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google