งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ การเขียนโปรแกรมแบบ โครงสร้างเป็นการเขียนโปรแกรมที่มี รูปแบบชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน แบ่งเป็น 3 รูปแบบ 1. แบบลำดับ 2. แบบเลือก 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ การเขียนโปรแกรมแบบ โครงสร้างเป็นการเขียนโปรแกรมที่มี รูปแบบชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน แบ่งเป็น 3 รูปแบบ 1. แบบลำดับ 2. แบบเลือก 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ การเขียนโปรแกรมแบบ โครงสร้างเป็นการเขียนโปรแกรมที่มี รูปแบบชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน แบ่งเป็น 3 รูปแบบ 1. แบบลำดับ 2. แบบเลือก 3. แบบวนซ้ำ การ เขียน โปรแกร มแบบ โครงสร้ าง

3 สัญลักษณ์ผังงานที่ใช้ในการเขียน ผังงานแบบลำดับ เริ่มต้น หรือ จบการทำงาน กำหนดค่า, การประมวลผล, ปฏิบัติการ เช่น คำสั่ง BackColor = Color.Yellow; รับเข้า หรือ แสดงผล เช่น MessageBox.Show(“Hello”); เป็นคำสั่งแสดงผล แสดงทิศทางการเชื่อมโยงของผังงาน

4 ตัวอย่างการเขียนผังงาน โปรแกรมแบบลำดับ เริ่มต้น รับค่า ความ กว้าง รับค่า ความยาว คำนวณค่า พื้นที่สี่เหลี่ยม = ความกว้าง x ความยาว คำนวณค่า พื้นที่สี่เหลี่ยม = ความกว้าง x ความยาว แสดงพื้นที่ สี่เหลี่ยม จบ ประกาศตัวแปร, กำหนดค่า


ดาวน์โหลด ppt LOGO. การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ การเขียนโปรแกรมแบบ โครงสร้างเป็นการเขียนโปรแกรมที่มี รูปแบบชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน แบ่งเป็น 3 รูปแบบ 1. แบบลำดับ 2. แบบเลือก 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google