งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Specifications of Sensor Accuracy - Error - Static error Precision - Repeatability Range Linearity Dead zone Sensitivity Drift Hysteresis Dimension Resolution.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Specifications of Sensor Accuracy - Error - Static error Precision - Repeatability Range Linearity Dead zone Sensitivity Drift Hysteresis Dimension Resolution."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Specifications of Sensor Accuracy - Error - Static error Precision - Repeatability Range Linearity Dead zone Sensitivity Drift Hysteresis Dimension Resolution

2 Specifications of Sensor Accuracy : ความแม่นยำ แสดงถึงความสามารถในการวัดว่าได้ ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริงแค่ไหน - Error : ความคลาดเคลื่อน ผลต่างระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าจริง - Static error : ความคลาดเคลื่อนสถิตย์ ค่าความคลาดเคลื่อนที่มีค่าคงที่ตลอดเวลา 99.5 mm 0.5 mm ความยาวจริง 100 mm ค่าที่วัดได้ ความคลาดเคลื่อน

3 Specifications of Sensor Precision : ความแน่นอน แสดงถึงความสามารถในการได้ค่าเดิม ในการวัดกรณีเดียวกัน - Repeatability : ความสามารถในการแสดงค่าซ้ำ ความยาวจริง 100 mm วัด ครั้งที่ ค่าที่วัด ได้ 199.0 2100.2 399.0 499.5...

4 Specifications of Sensor (3) low accuracy high repeatability (1) high accuracy low repeatability (2) fine accuracy fine repeatability

5 Specifications of Sensor Resolution : ความละเอียด ขนาดปริมาณที่น้อยที่สุดที่สามารถวัดได้ หมายเหตุ ทางทฤษฎี accuracy = 2 x resolution (error = resolution) +_+_

6 การวัดอุณหภูมิ (Thermocouple) Seebeck effect ข้อระมัดระวัง ต่อขั้ว +/- ให้ถูกต้อง โลหะ A โลหะ B โลหะที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นโลหะผสม ได้แก่ บิสมัส ทองแดง นิกเกิล อลูมิเนียม

7 Thermocouple

8 Temperature rangeStandard tolerance

9 การวัดแรง (Loadcell) Strain gage

10 การวัดแรง (Strain gauge) ความต้านทานทางไฟฟ้า (R) R = L A : ความต้านทานจำเพาะของวัสดุตัวนำ [ohm*m] L : ความยาวของวัสดุตัวนำ [m] A : พื้นที่หน้าตัดของวัสดุตัวนำ [m 2 ]

11 การวัดแรง (Strain gauge) Wheatstone bridge circuit V = R3R3 R 1 + R 3 RsRs R 2 + R s _ ViVi Rs ViVi strain gauge ที่ใช้ทั่วไปมีความต้านทาน 120 ohm, 350 ohm และจะใช้ความต้านทานของ bridge เท่ากับ strain gauge

12 การวัดแรง (Strain gauge)

13 การวัดมุมในการหมุน (Rotary encoder) Incremental encoder

14 การวัดมุมในการหมุน (Rotary encoder) Absolute encoder 0000101 0000001

15 การตรวจจับวัตถุโลหะ (Proximity switch)


ดาวน์โหลด ppt Specifications of Sensor Accuracy - Error - Static error Precision - Repeatability Range Linearity Dead zone Sensitivity Drift Hysteresis Dimension Resolution.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google