งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ชื่อโครงการ Project สินค้าแฮนด์ เมท. วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าง่ายมากขึ้น เพื่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขายสินค้ามาก เกินไป เพื่อช่วยลดค้าใช้จ่ายในการเช่าร้านขายสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ชื่อโครงการ Project สินค้าแฮนด์ เมท. วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าง่ายมากขึ้น เพื่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขายสินค้ามาก เกินไป เพื่อช่วยลดค้าใช้จ่ายในการเช่าร้านขายสินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ชื่อโครงการ Project สินค้าแฮนด์ เมท

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าง่ายมากขึ้น เพื่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขายสินค้ามาก เกินไป เพื่อช่วยลดค้าใช้จ่ายในการเช่าร้านขายสินค้า กระจ่ายสินค้าได้รวดเร็ว เพื่อส่งต่อความน่าเชื่อถือ 2

3 3 ความสำคัญและที่มา ที่มา คือ ในปัจจุบันโลกเทคโนโลยีเข้ามามี บทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น และใน ปัจจุบัน เจ้าของธุรกิจต่าง ๆ จะเข้ามาขายของใน เว็บมากยิ่งขึ้น เพราะมันมีความครอบคลุมและกว้าง ขว้าง ไม่มีขีดจำกัด และทำให้ง่ายต่อการจัดทำ ธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้ก็เลยได้ทำการขายของ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยขายของเกี่ยวกับ สินค้าแฮนด์เมท เพราะใน ปัจจุบัน สินค้าจำพวกนี้ ได้รับความนิยม จากพวกวัยรุ่น และ วัยทำงานมาก และยังช่วยลดต้นทุนในการขายสินค้า ด้วย

4 วิธีดำเนินการ ขั้นตอน @ รวบรวมข้อมูล @ ศึกษาข้อมูลของสินค้า @ ศึกษาวิธีการของโปรแกรมที่เราจะเขียนเว็บไซต์ @ ออกแบบเว็บไซต์ @ ดำเนินงาน 4

5 วิธีดำเนินการ เครื่องมืออุปกรณ์ Dreamweaver 8 Photoshopcs4 โปรแกรมแต่งรูป จีน xiu Adobe Flash วิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูล แล้วก็ทำการออกแบบ เว็บไซต์ ตัวเว็บของเรา แล้วก็ตรวจสอบข้อผิดพลาดต่าง ๆ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 5

6 ระยะเวลา วิธีการดำเนินงานม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. คเม. ย ศึกษาข้อมูลของสินค้า ศึกษาโปรแกรมที่จะทำ เว็บไซต์ ออกแบบตัวเว็บ ดำเนินการ 6

7 งบประมาณ งบประมาณในการทำเว็บประมาณ 5000 บาท 7

8 ประโยชน์ เพื่อให้มีคนรู้จักร้านอย่างแพร่หลาย ประหยัดงบประมาณในการซื้อขาย นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการที่ช่วยอำนวย ความสะดวกจากการใช้เทคโนโลยี นักศึกษาได้รับประสบการณ์หลายอย่างจากการ ทำโครงงานนี้ 8


ดาวน์โหลด ppt 1 ชื่อโครงการ Project สินค้าแฮนด์ เมท. วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าง่ายมากขึ้น เพื่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขายสินค้ามาก เกินไป เพื่อช่วยลดค้าใช้จ่ายในการเช่าร้านขายสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google