งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ Project สินค้าแฮนด์เมท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ Project สินค้าแฮนด์เมท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ Project สินค้าแฮนด์เมท

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าง่ายมากขึ้น
เพื่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขายสินค้ามากเกินไป เพื่อช่วยลดค้าใช้จ่ายในการเช่าร้านขายสินค้า กระจ่ายสินค้าได้รวดเร็ว เพื่อส่งต่อความน่าเชื่อถือ

3 ความสำคัญและที่มา ที่มา คือ ในปัจจุบันโลกเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น และในปัจจุบัน เจ้าของธุรกิจต่าง ๆ จะเข้ามาขายของในเว็บมากยิ่งขึ้น เพราะมันมีความครอบคลุมและกว้างขว้าง ไม่มีขีดจำกัด และทำให้ง่ายต่อการจัดทำธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้ก็เลยได้ทำการขายของ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยขายของเกี่ยวกับ สินค้าแฮนด์เมท เพราะในปัจจุบัน สินค้าจำพวกนี้ ได้รับความนิยม จากพวกวัยรุ่น และ วัยทำงานมาก และยังช่วยลดต้นทุนในการขายสินค้าด้วย

4 วิธีดำเนินการ ขั้นตอน @รวบรวมข้อมูล @ศึกษาข้อมูลของสินค้า
@ศึกษาวิธีการของโปรแกรมที่เราจะเขียนเว็บไซต์ @ออกแบบเว็บไซต์ @ดำเนินงาน

5 วิธีดำเนินการ เครื่องมืออุปกรณ์ วิธีการ
 Dreamweaver 8 Photoshopcs4 โปรแกรมแต่งรูปจีน xiu Adobe Flash วิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูล แล้วก็ทำการออกแบบเว็บไซต์ ตัวเว็บของเรา แล้วก็ตรวจสอบข้อผิดพลาดต่าง ๆ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

6 ระยะเวลา วิธีการดำเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย ศึกษาข้อมูลของสินค้า
ศึกษาโปรแกรมที่จะทำเว็บไซต์ ออกแบบตัวเว็บ ดำเนินการ

7 งบประมาณ งบประมาณในการทำเว็บประมาณ 5000 บาท

8 ประโยชน์ เพื่อให้มีคนรู้จักร้านอย่างแพร่หลาย
ประหยัดงบประมาณในการซื้อขาย นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการที่ช่วยอำนวย ความสะดวกจากการใช้เทคโนโลยี นักศึกษาได้รับประสบการณ์หลายอย่างจากการ ทำโครงงานนี้


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ Project สินค้าแฮนด์เมท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google