งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด The Next 1 อาคาร 3 สรุปรายงานการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2557 ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นางสาวเนติ กา ฤทธิรัตน์ ผู้จัดการอาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด The Next 1 อาคาร 3 สรุปรายงานการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2557 ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นางสาวเนติ กา ฤทธิรัตน์ ผู้จัดการอาคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด The Next 1 อาคาร 3 สรุปรายงานการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2557 ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นางสาวเนติ กา ฤทธิรัตน์ ผู้จัดการอาคาร MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD

2 การทำรายงานประจำเดือน ด้านภายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) ความสะอาด ความปลอดภัย พื้นที่สีเขียว ด้านการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง ( การซ่อมแซม ปรับปรุง ) บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

3 ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความเรียบร้อยอาคาร ภาพลักษณ์อาคารปกติ อยู่ในระเบียบ อาคารชุด บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจ เมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

4 ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความเรียบร้อย อาคาร บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจ เมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ภาพลักษณ์อาคารปกติ อยู่ในระเบียบ อาคารชุด

5 ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความเรียบร้อย อาคาร ภาพลักษณ์อาคารปกติ อยู่ในระเบียบ อาคารชุด บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจ เมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

6 ด้านสภาพแวดล้อมอาคารและพื้นที่สีเขียวอาคาร บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจ เมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD บริเวณพื้นที่สีเขียวแม่บ้านคอยเก็บเศษใบไม้แห้ง และเก็บขยะเป็นประจำทุกวัน

7 ด้านสภาพแวดล้อมอาคารและพื้นที่สีเขียวอาคาร บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD รปภ. ทำหน้าที่รดน้ำต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้ดูเขียว ขจี

8 ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความ ปลอดภัย บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจ เมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ถังดับเพลิง ระบบไฟฉุกเฉิน สัญญา เตือนไฟไหม้

9 ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจ เมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ความสะอาดด้านหน้าล็อบบี้

10 ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด แม่บ้านทำความสะอาดในห้องน้ำและช่วยกันทำ ความสะอาดภายในห้องเช่าเพื่อให้ภาพลักษณ์ดู สวยงาม บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจ เมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

11 ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด แม่บ้านถูกพื้นด้านหน้าอาคาร เพื่อ ความสะอาด บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจ เมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

12 ด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง : เช็คลิฟท์ บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจ เมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ช่างบริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เข้ามาตรวจระบบลิฟท์ เนื่องจากเกิดปัญหาจากไฟ ตก

13 ระบบอาคาร : ด้านการก่อสร้าง บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจ เมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD เกิดน้ำรั่วซึมภายในอาคาร บริเวณชั้น 7 เจ้าหน้าที่ โครงการเข้ามาตรวจสอบ

14 ระบบอาคาร : ด้านการก่อสร้าง บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจ เมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ช่างผู้รับเหมาก่อสร้างทำการยาแนวพื้นในห้องพัก เนื่องจากยังไม่มีการโอนห้องพัก

15 ระบบอาคาร : ด้านการก่อสร้าง บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจ เมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ช่างผู้รับเหมาก่อสร้างทำการยาแนวพื้น ในห้องพัก เนื่องจากยังไม่มีการโอนห้องพัก

16 อาคารชุด The Next 1 อาคาร 3 ยังไม่มีห้องที่โอน จึงยังไม่มีลูกบ้านพัก อาศัยอยู่ ส่วนมากจะมีผู้รับเหมาก่อสร้างที่เข้ามา ทำงานภายในคอนโด บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจ เมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD


ดาวน์โหลด ppt นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด The Next 1 อาคาร 3 สรุปรายงานการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2557 ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นางสาวเนติ กา ฤทธิรัตน์ ผู้จัดการอาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google