งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดThe Next 1 อาคาร 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดThe Next 1 อาคาร 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดThe Next 1 อาคาร 3
สรุปรายงานการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2557 ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นางสาวเนติกา ฤทธิรัตน์ ผู้จัดการอาคาร MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD

2 การทำรายงานประจำเดือน
ด้านภายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) ความสะอาด ความปลอดภัย พื้นที่สีเขียว ด้านการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง (การซ่อมแซม ปรับปรุง) บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

3 ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความเรียบร้อยอาคาร
ภาพลักษณ์อาคารปกติ อยู่ในระเบียบอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

4 ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความเรียบร้อยอาคาร
ภาพลักษณ์อาคารปกติ อยู่ในระเบียบอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

5 ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความเรียบร้อยอาคาร
ภาพลักษณ์อาคารปกติ อยู่ในระเบียบอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

6 ด้านสภาพแวดล้อมอาคารและพื้นที่สีเขียวอาคาร
บริเวณพื้นที่สีเขียวแม่บ้านคอยเก็บเศษใบไม้แห้งและเก็บขยะเป็นประจำทุกวัน บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

7 ด้านสภาพแวดล้อมอาคารและพื้นที่สีเขียวอาคาร
รปภ.ทำหน้าที่รดน้ำต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้ดูเขียวขจี บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

8 ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความปลอดภัย
ถังดับเพลิง ระบบไฟฉุกเฉิน สัญญาเตือนไฟไหม้ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

9 ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด
ความสะอาดด้านหน้าล็อบบี้ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

10 ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด
แม่บ้านทำความสะอาดในห้องน้ำและช่วยกันทำความสะอาดภายในห้องเช่าเพื่อให้ภาพลักษณ์ดูสวยงาม บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

11 ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด
แม่บ้านถูกพื้นด้านหน้าอาคาร เพื่อความสะอาด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

12 ด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง : เช็คลิฟท์
ช่างบริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้เข้ามาตรวจระบบลิฟท์ เนื่องจากเกิดปัญหาจากไฟตก บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

13 ระบบอาคาร: ด้านการก่อสร้าง
ระบบอาคาร: ด้านการก่อสร้าง เกิดน้ำรั่วซึมภายในอาคาร บริเวณชั้น7 เจ้าหน้าที่โครงการเข้ามาตรวจสอบ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

14 ระบบอาคาร: ด้านการก่อสร้าง
ระบบอาคาร: ด้านการก่อสร้าง ช่างผู้รับเหมาก่อสร้างทำการยาแนวพื้นในห้องพัก เนื่องจากยังไม่มีการโอนห้องพัก บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

15 ระบบอาคาร:ด้านการก่อสร้าง
ช่างผู้รับเหมาก่อสร้างทำการยาแนวพื้น ในห้องพัก เนื่องจากยังไม่มีการโอนห้องพัก บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

16 อาคารชุด The Next 1 อาคาร3
ยังไม่มีห้องที่โอน จึงยังไม่มีลูกบ้านพักอาศัยอยู่ ส่วนมากจะมีผู้รับเหมาก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในคอนโด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD


ดาวน์โหลด ppt นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดThe Next 1 อาคาร 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google