งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HI!!!! How do you do?. hardware/network.html hardware/network.html เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HI!!!! How do you do?. hardware/network.html hardware/network.html เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HI!!!! How do you do?

2 http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/ hardware/network.html http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/ hardware/network.html เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะพูดถึงการที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทและความสำคัญ เพิ่มขึ้น และทำให้ทราบถึงสิ่งสำคัญที่ทำให้ระบบข้อมูลมีขีด ความสามารถเพิ่มมากขึ้น และยังบอกความหมายของการ โอนย้ายข้อมูลว่าหมายถึงอะไร และนี่คือตัวอย่างรูปภาพของ เว็บไซต์นี้

3 http://www.mayit.fly.to/ ถ้าเราเข้ามาดูในเว็บนี้เราก็จะได้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเครือข่าย อินเตอร์เน็ต เราจะนำเสนอข้อมูลบางส่วนมาให้ดูกันนะ ระบบเครือข่ายคืออะไร ระบบเครือข่าย หรือเน็ตเวิร์ก (Network) คืออะไร ? หากตอบอย่าง ง่ายๆ ก็คือว่า ระบบที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เชื่อมต่อกันอยู่ แต่หาก จะหาคำตอบ ที่เป็นวิชาการมากขึ้นไปอีก ก็จะได้คำตอบว่า จุดหรือโหนด (Node) ที่มีการเชื่อมต่อกัน ด้วยเส้นทาง การสื่อสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง และระบบ เครือข่ายใดๆ สามารถที่จะมี ระบบเครือข่ายย่อยๆ ซ้อนอยู่ในตัวมันได้

4 เครือข่ายชนิดต่างๆ ระบบเครือข่าย สามารถเรียกได้ หลายวิธี เช่นตาม รูปแบบ การเชื่อมต่อ (Topology) เช่น แบบบัส (bus), แบบดาว (star), แบบวงแหวน (ring) หรือจะเรึยกตาม ขนาด หรือระยะทางของระบบก็ได้ เช่นแลน (LAN), แวน (WAN), แมน (MAN) นอกจากนี้ ระบบเครือข่าย ยัง สามารถ เรียกได้ตาม เทคโนโลยีที่ไช้ ในการส่งผ่าน ข้อมูล เช่น เครือข่าย TCP/IP, เครือข่าย IPX, เครือข่าย SNA หรือเรียกตาม ชนิดของข้อมูล ที่มีการส่งผ่าน เช่น เครือข่าย เสียงและวิดีโอเรายังสามารถ จำแนกเครือข่าย ได้ ตามกลุ่มที่ใช้เครือข่าย เช่น อินเตอร์เน็ต (Internet), เอ็กซ์ตร้าเน็ต (Extranet), อินทราเน็ต (Intranet), เครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network) หรือเรียก ตามวิธีการ เชื่อมต่อ ทางกายภาพ เช่นเครือข่าย เส้นใยนำแสง, เครือข่ายสาย โทรศัพท์, เครือข่าย ไร้สาย เป็นต้น จะเห็นได้ว่า เราสามารถจำแนก ระบบเครือข่าย ได้หลากหลายวิธี ตามแต่ว่า เราจะพูดถึง เครือข่ายนั้น

5 http://www.school.net.th/library โครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้สำหรับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย เสนอเนื้อหา ความรู้สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สิ่งแวดล้อม พื้นฐานทางวิศวกรรม ปรัชญา ศาสนา ภาษาศาสตร์ ฯลฯ เนื้อหา บน Digital Library เป็นความ ร่วมมือของโรงเรียน, หน่วยงาน และบุคคล ทั่วไป

6 ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แนะนำเทคนิค เกี่ยวกับ Program การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ความหมายของระบบเครือข่าย แนะนำในเรื่องของการวาง เครือข่าย อินเทอร์เน็ต เซิร์ฟเวอร์ การทำธุรกิจออนไลน์ และ ข่าวสารด้าน IT ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบโลก ยังมีบริการ Download ฟรีแวร์ต่างๆอีกด้วย http://www.amnatp.com/

7 เสนอข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบปฎิบัติการ ลี นุกซ์ ยูนิกซ์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต วิธีการสร้างเว็บไซต์ โปรแกรมแนะนำ และช่วยสอน ข่าวไอที และเทคนิคต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ งานสัมนา ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และแหล่งข้อมูลการหางาน รวมของฟรีใน อินเทอร์เน็ต ฟรีโค้ด ASP และจาวาสคริป http://www.spu.ac.th/forum/vishakan

8 End…


ดาวน์โหลด ppt HI!!!! How do you do?. hardware/network.html hardware/network.html เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google