งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทรวงสาธารณสุขhttp://www.nci.go.th/ สถาบันมะเร็ง แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทรวงสาธารณสุขhttp://www.nci.go.th/ สถาบันมะเร็ง แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระทรวงสาธารณสุขhttp://www.nci.go.th/ สถาบันมะเร็ง แห่งชาติ

2 เนื้อหา  รู้จักองค์กร  บริการประชาชน  สถิติโรคมะเร็ง  ความรู้โรคมะเร็ง  งานวิจัย  งานฝึกอบรม

3 รู้จักองค์กร สถาบัน มะเร็ง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โครงสร้าง องค์กร บริหารปฏิบัติการ รายชื่อ ผู้บริหาร

4 บริการประชาชน

5 สถิติโรคมะเร็ง ภา ค ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 ภาคเห นือ 20307020 ภาค กลาง 30403030 ภาค อีสาน 40505040

6 ความรู้โรคมะเร็ง  ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับมะเร็ง  มะเร็งชนิดต่าง ๆ  ตับ  ปอด  ผิวหนัง  กระดูก  อื่นๆ

7 งานวิจัย  ผลงานทางวิชาการ 2549  ผลงานทางวิชาการ 2550  ผลงานทางวิชาการ 2551

8 งานฝึกอบรม บบุคลากรภายใน องค์กร บบุคลากรภายนอก องค์กร  ส สถาบันการศึกษา  ส สถานพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt กระทรวงสาธารณสุขhttp://www.nci.go.th/ สถาบันมะเร็ง แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google