งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาวะทางเพศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาวะทางเพศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาวะทางเพศ

2 หลากหลายเหตุผลที่วัยใสไม่ใช้ถุงยางอนามัย
ถ้าเราเป็นหนึ่งในเหตุผลนี้ล่ะ อะไร....จะตามมา ?

3 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Sexually transmitted infection STIs 3

4 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ ???
กลุ่มโรคที่ติดต่อจากคนสู่คน ซึ่งส่วนใหญ่ติดต่อจากการร่วมเพศ โรคบางโรคติดต่อจากการสัมผัส หรือถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก แบ่งตามลักษณะอาการ ดังนี้ แผล ได้แก่ ซิฟิลิส แผลริมอ่อน เริม ฝี ได้แก่ ฝีมะม่วง หนอง ได้แก่ หนองใน หนองในเทียม อื่นๆ ได้แก่ หูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก พยาธิช่องคลอด เชื้อราใน ช่องคลอด โลน หิด

5 5

6 ระยะแรก

7 ระยะที่สอง

8 ระยะที่สาม(ระยะแฝง)

9 9

10 10

11 เริม

12 เริม

13 13

14 14

15 หนองใน 15

16 เค้าเป็นห่วง ตัวเองนะ
ระวังนะ สังเกตดีๆนะตัวเอง เค้าเป็นห่วง ตัวเองนะ 16

17 17

18 หนองในเทียม 18

19 19

20 หูดหงอนไก่

21 หูดหงอนไก่

22 22

23 หูดข้าวสุก

24 เชื้อราในช่องคลอด ติดต่อโดยการร่วมเพศ สัมผัสทางเพศ หรือสาเหตุอื่นๆ เช่น สุขอนามัยไม่ถูกต้อง การเปลี่ยนของฮอร์โมน การใช้ยาบางชนิด

25 25

26 หิด 26

27 พวกเราอยากอยู่กับคุณ
ระวังให้ดี 27

28 Life cycle of scabies 28

29 29

30 มารู้จักกันให้มากๆนะ
30

31 ไวรัส เชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์ เชื้อไวรัส HPV เชื้อไวรัสตับอักเสบ B-C

32 HIV Human Immuno deficiency Virus ผู้ติดเชื้อ

33 AIDS Acquired Immuno Deficiency Syndrome ผู้ป่วยเอดส์

34 คนติดเชื้อเอชไอวีส่วนมาก
สาเหตุ : มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ปัจจัย : ความเชื่อใจและไว้วางใจ

35 ไวรัส HPV ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก

36 ไวรัสตับอักเสบ บี-ซี

37 โรค ช่องทางการติดต่อ การรักษา และการป้องกัน เลือด SEX อื่นๆ HIV
ยาต้านไวรัส ไม่มีวัคซีนป้องกัน แม่สู่ลูก ไวรัสตับอักเสบ A ดูแลตามอาการ มีวัคซีนป้องกัน กิน ไวรัสตับอักเสบ B ยาต้าน 3TC TDF หรือ อินเตอร์เฟียรอน มีวัคซีนป้องกัน แม่สู่ลูก ไวรัสตับอักเสบ C ไรบาไวริน + อินเตอร์เฟียรอน ไม่มีวัคซีนป้องกัน แม่สู่ลูก

38 การป้องกัน

39 ถุงยางอนามัย

40 40

41 END 41

42 กลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน
J กลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน Pff2004.wordpress.com Pff2004.hotmail.com 42


ดาวน์โหลด ppt วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาวะทางเพศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google