งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาวะ ทางเพศ. หลากหลายเหตุผลที่วัยใสไม่ใช้ ถุงยางอนามัย อะไร.... จะ ตามมา ? ถ้าเราเป็น หนึ่งใน เหตุผลนี้ล่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาวะ ทางเพศ. หลากหลายเหตุผลที่วัยใสไม่ใช้ ถุงยางอนามัย อะไร.... จะ ตามมา ? ถ้าเราเป็น หนึ่งใน เหตุผลนี้ล่ะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาวะ ทางเพศ

2 หลากหลายเหตุผลที่วัยใสไม่ใช้ ถุงยางอนามัย อะไร.... จะ ตามมา ? ถ้าเราเป็น หนึ่งใน เหตุผลนี้ล่ะ

3 โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ Sexually transmitted infection STIs

4 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ ??? กลุ่มโรคที่ติดต่อจากคนสู่คน ซึ่งส่วนใหญ่ ติดต่อจากการร่วมเพศ โรคบางโรคติดต่อจาก การสัมผัส หรือถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก แบ่งตาม ลักษณะอาการ ดังนี้ แผล ได้แก่ ซิฟิลิส แผลริมอ่อน เริม ฝี ได้แก่ ฝีมะม่วง หนองได้แก่ หนองใน หนองในเทียม อื่นๆได้แก่ หูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก พยาธิช่องคลอด เชื้อราในช่องคลอด โลน หิด

5

6 ระยะแรก

7 ระยะที่สอง

8 ระยะที่สาม ( ระยะแฝง )

9

10

11 เริม

12

13

14

15 หนองใน

16

17

18 หนองในเทียม

19

20 หูดหงอนไก่

21

22

23 หูดข้าวสุก

24 เชื้อราในช่องคลอด ติดต่อโดยการร่วม เพศ สัมผัสทาง เพศ หรือสาเหตุ อื่นๆ เช่น สุขอนามัยไม่ ถูกต้อง การเปลี่ยนของ ฮอร์โมน การใช้ยาบาง ชนิด

25

26 หิด

27

28 Life cycle of scabies

29

30 มารู้จักกันให้มากๆนะ

31 ไวรัส เชื้อไวรัสเอชไอวี / เอดส์ เชื้อไวรัส HPV เชื้อไวรัสตับอักเสบ B-C

32 HIV Human Immuno deficiency Virus ผู้ติดเชื้อ

33 AIDS Acquired Immuno Deficiency Syndrome ผู้ป่วยเอดส์

34 คนติดเชื้อเอชไอวีส่วนมาก สาเหตุ : มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ปัจจัย : ความเชื่อใจและไว้วางใจ

35 ไวรัส HPV ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก

36 ไวรัสตับอักเสบ บี - ซี

37 อื่นๆ SEX เลือ ด ไรบาไวริน + อินเตอร์เฟีย รอน ไม่มีวัคซีน ป้องกัน ไวรัสตับ อักเสบ C ยาต้าน 3TC TDF หรือ อินเตอร์เฟีย รอน มีวัคซีนป้องกัน ไวรัสตับ อักเสบ B ดูแลตามอาการ มีวัคซีนป้องกัน ไวรัสตับ อักเสบ A ยาต้านไวรัส ไม่มีวัคซีน ป้องกัน HIV การรักษา และการป้องกัน ช่องทางการ ติดต่อ โรค กิน แม่สู่ลูก

38 การ ป้องกัน

39 ถุงยางอนามัย

40

41

42 J กลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน Pff2004.wordpress.com Pff2004.hotmail.com kondee2008@msn.com 084-7573269 090-3911577


ดาวน์โหลด ppt วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาวะ ทางเพศ. หลากหลายเหตุผลที่วัยใสไม่ใช้ ถุงยางอนามัย อะไร.... จะ ตามมา ? ถ้าเราเป็น หนึ่งใน เหตุผลนี้ล่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google