งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา 1 ชายไทย อายุ 40 ปี น้ำหนัก 75.5 กก. รับรักษาใน รพช. 30 มี. ค. เวลา 10.45 น. Refer รพศ. 1 เม. ย. เวลา 19.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา 1 ชายไทย อายุ 40 ปี น้ำหนัก 75.5 กก. รับรักษาใน รพช. 30 มี. ค. เวลา 10.45 น. Refer รพศ. 1 เม. ย. เวลา 19.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา 1 ชายไทย อายุ 40 ปี น้ำหนัก 75.5 กก. รับรักษาใน รพช. 30 มี. ค. เวลา 10.45 น. Refer รพศ. 1 เม. ย. เวลา 19.00 น.

2 อาการสำคัญ ไข้ 3 วัน ประวัติการเจ็บป่วย ไข้ ปวดเมื่อยร่างกาย ปวดศีรษะ เป็นมา 3 วัน ไอมีเสมหะ ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ปฏิเสธการแพ้ ยา เป็นโรคความดันโลหิตสูง ไม่เคยขาด ยา รับประทานยาลดไข้มาจากบ้านเมื่อ 7.50 Tourniquet test negative

3 การตรวจร่างกาย  Vital signs : T 38.9, P 84, R 20,BP 126/80  EENT: NL  Lung: NL  Abdomen : NL Provisional Dx : Dengue fever (classical dengue)

4 น้ำหนัก 75.5 Kg(IBW 50) การคำนวณสารน้ำ M = (10x100)+(10x50) +(30x20) = 1,500+600 = 2,100 ml/day = 87.50 ml/hr = 1.75 ml/kg/hr 5%Deficit = (50x50) = 2,500 M+5%D = 2,100+2,500 = 4,600 ml/day = 191.66 ml/hr = 3.83 ml/kg/hr

5 DateTimeBPTPR RR Hct Rx /LabS/S 30 /03 D 3 11.08120/8 0 36.58420 เช้า CBC OD 5%D/NSS 1,000 ml @ 80 ml/hr, ORS, Para, Ranitidine, Vit C CBC: Plt 140,000, WBC 5150,Hct 42, N 64, L 29, Atyp 6 แรกรับ รู้สึกตัวดี ไม่มี bleeding อ่อนเพลีย ปวด เมื่อยร่างกาย 14.00120/8 0 4010 2 22 I/O(11-16) I = 800(oral500+IV 300) O = urine 500 ml 18.00130/8 0 37.58820 22.00140/8 0 38.58820 รู้สึกตัวดี สีหน้าดู อ่อนเพลีย I/O(16-24) I = 1600(oral1000+IV 600) O = urine 1500 ml

6 DateTimeBPTPR RR Hct Rx /LabS/S 31 /03 D 4 02.00130/8 0 38.68420 ดูยังเพลีย ทานได้น้อย หลับได้เป็นพักๆ 06.00150/7 0 38.98220 I/O(0-8) I = 1000(oral 700+IV 300) O = urine 400 ml ถ่ายอุจจาระ 1 ครั้ง 08.30 On Heparin lock Good conscious อ่อนเพลียเล็กน้อย รับประทานอาหารได้ no N/V ไม่ปวดท้อง ไม่มี เลือดออก I/O(8-16)I = 1200(oral 700+IV 500) O = urine 1000 ml ถ่ายอุจจาระ 1 ครั้ง 10.00140/8 0 38.79620 CBC: Plt 228,000, WBC 3500,Hct 42, N 61, L 34, Atyp 5 ให้ยาโรคประจำตัวเดิม 14.00150/8 0 39.611 0 22 Bromhexine, Amoxyl

7 DateTimeBPTPR RR Hct Rx /LabS/S 31 /03 D 4 18.00150/8 0 398420 Good conscious อ่อนเพลียเล็กน้อย อาการ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตาม ตัวทุเลาลง หลังได้ยาแก้ ปวด พักได้ I/O(16-24)I = 1300(oral) O = urine 1500 ml 22.00140/8 0 39.68822 1 /04 D 5 02.00110/7 0 37.48822 อ่อนเพลีย void บ่อย ปวด ท้องเป็นพักๆ I/O(0-8)I = 450(oral) O = urine 600 ml 06.00150/8 0 38.79420 10.00120/7 0 36.99220 Widal, LFT รู้สึกตัวดี อ่อนเพลีย I/O(8-16)I = 500(oral) O = urine 900 ml 14.00140/8 0 409020

8 DateTimeBPTPR RR Hct Rx /LabS/S 1 /04 D 5 18.00130/9 0 378020 CBC: Plt 140,000, WBC 3800,Hct 42, N 69, L 28, Atyp 3 Widal : O Positive 1:40 H Positive 1: 160 Tp 7.8, Alb 4.2, Glo 3.6, OT 46, PT 26, Alk 150, อ่อนเพลีย รู้สึกตัวดี รับประทานอาหารได้ ไม่มี N/V ถ่ายเหลว 4-5 ครั้ง 18.20120/8 0 8822 O2 canula 3LPM ให้ Cef -3, CPM O2sat 93% chill ผู้ป่วย บอกว่าหายใจเหนื่อย ให้ นอนศีรษะสูง รายงาน แพทย์ 18.258822 Dexa 1 amp, O2 mask with bag 0.9% NSS 100 ml/hr keep warm อาการไม่ดี ขึ้น ยัง chill เป็นพักๆ 19.00 ขณะรอ refer pt มีพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงจะดึงสาย IV พูดคุย อาการสงบลง Refer ผู้ป่วยสับสน พูดพอ รู้เรื่อง หายใจเอง ไม่ เหนื่อย

9 A man-40-yr-old BW 75.5 kgs 30 Mar D3 (T.T.-ve) 31 D4 (T.T.-ve) 1 Apr D5 (T.T.-ve) Refe r 19.0 0 Admit Com hosp 11.08 Hct 42 WBC 5,150 Plt 140,00 0 TP 40140 39120 38100 3780 3660 IV 300600300500--- Oral5001000700 1300450500 urine 3 ครั้ง - บ 5 ครั้ง บ 5%D/NSS 80 ml/hr ถ่าย 5 ครั้ง Hct 42 WBC 3,500 Plt 228,00 0 Hct 42 WBC 3,800 Plt 140,00 0 0.9%NSS 100 ml/hr

10 สรุปการรักษาที่ รพช. 5%D/NSS 1,700 ml in 21 hr Paracet, Ranitidine, Vit C, Bromhexine, Amoxil, Augmentin, Cef-3, Dexa, CPM ORS ยาโรคประจำตัว 0.9% NSS 1000 ml drip 100 ml/hr ขณะ Refer


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา 1 ชายไทย อายุ 40 ปี น้ำหนัก 75.5 กก. รับรักษาใน รพช. 30 มี. ค. เวลา 10.45 น. Refer รพศ. 1 เม. ย. เวลา 19.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google