งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธาตุและสารประกอบ จัดทำโดย เด็กหญิงสุปราณี เทียน ทอง ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1/11 เลขที่ 1 เสนอ ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธาตุและสารประกอบ จัดทำโดย เด็กหญิงสุปราณี เทียน ทอง ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1/11 เลขที่ 1 เสนอ ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธาตุและสารประกอบ จัดทำโดย เด็กหญิงสุปราณี เทียน ทอง ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1/11 เลขที่ 1 เสนอ ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน

2 ธาตุและสารประกอบ ธาตุ อโลห ะ ตารางแสดงสมบัติบาง ประการของธาตุและ สารประกอบ หลักการเขียน สัญลักษณ์ของธาตุ ตารางการเปรียบเทียบ สมบัติโดยทั่วไปของ โลหะและอโลหะ สารประก อบ โลหะ สารประกอบบางชนิด ที่ควรทราบ

3 ธาตุ (Element) หมายถึง สารบริสุทธิ์เนื้อ เดียวมีงค์ประกอบเพียงอย่างเดียว มีสมบัติเฉพาะตัวและ จุดเดือดจุดหลอมเหลว คงที่ เช่น O2, S8, CI2, N2, O3, Fe, Zn, Cu, He, Ne, Ar, Au, Ag, Pt

4 สารประกอบ ( Compound ) สารประกอบ ( Compound ) หมายถึง สารบริสุทธิ์ ที่เกิดจากธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป รวมตัวกันทางเคมีใน อัตราส่วนโดยมวลคงที่ มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวคงที่ และมีสมบัติต่างจากธาตุองค์ประกอบเดิมและไม่สามารถ แยกกลับเป็นสารเดิมได้โดยง่าย เช่น CO2,H2 O, KMnO4, Cu (NH 3)4 SO4, NaCI เป็นต้น

5


ดาวน์โหลด ppt ธาตุและสารประกอบ จัดทำโดย เด็กหญิงสุปราณี เทียน ทอง ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1/11 เลขที่ 1 เสนอ ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google