งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธาตุและสารประกอบ จัดทำโดย เด็กหญิงสุปราณี เทียนทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธาตุและสารประกอบ จัดทำโดย เด็กหญิงสุปราณี เทียนทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธาตุและสารประกอบ จัดทำโดย เด็กหญิงสุปราณี เทียนทอง
เด็กหญิงสุปราณี เทียนทอง ชั้นมัธยมศึกษาที่1/11 เลขที่1 เสนอ ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน

2 ธาตุและสารประกอบ อโลหะ ธาตุ โลหะ สารประกอบ
ตารางแสดงสมบัติบางประการของธาตุและสารประกอบ ตารางการเปรียบเทียบสมบัติโดยทั่วไปของโลหะและอโลหะ หลักการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุ สารประกอบบางชนิดที่ควรทราบ

3 ธาตุ (Element) หมายถึง สารบริสุทธิ์เนื้อเดียวมีงค์ประกอบเพียงอย่างเดียว มีสมบัติเฉพาะตัวและจุดเดือดจุดหลอมเหลว คงที่ เช่น O2 , S8 , CI2  , N2  ,  O3   , Fe , Zn , Cu , He , Ne , Ar , Au , Ag , Pt

4 สารประกอบ  ( Compound )       สารประกอบ  ( Compound )  หมายถึง  สารบริสุทธิ์ที่เกิดจากธาตุตั้งแต่  2 ชนิดขึ้นไป รวมตัวกันทางเคมีในอัตราส่วนโดยมวลคงที่ มีจุดเดือด  จุดหลอมเหลวคงที่และมีสมบัติต่างจากธาตุองค์ประกอบเดิมและไม่สามารถแยกกลับเป็นสารเดิมได้โดยง่าย  เช่น  CO2,H2 O  , KMnO4  , Cu (NH 3)4 SO4  , NaCI   เป็นต้น

5


ดาวน์โหลด ppt ธาตุและสารประกอบ จัดทำโดย เด็กหญิงสุปราณี เทียนทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google