งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102
หน่วยการเรียนที่3 เรื่อง การป้องกันโรค สอนโดย นายวิเชียร มีสม นายวิเชียร มีสม

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกความสำคัญพฤติกรรม สุขภาพกับการป้องกันโรค
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกความสำคัญพฤติกรรม สุขภาพกับการป้องกันโรค

3 ประเภทของ พฤติกรรมสุขภาพ 1. พฤติกรรมการส่งเสริม สุขภาพ
3 ประเภทของ พฤติกรรมสุขภาพ 1. พฤติกรรมการส่งเสริม สุขภาพ 2. พฤติกรรมการป้องกันโรค 3. พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย 4. พฤติกรรมด้านสังคม เศรษฐกิจ

4 พฤติกรรมการป้องกันโรค
4 พฤติกรรมการป้องกันโรค พฤติกรรมการป้องกันโรค เป็น การปฏิบัติของบุคคลที่จะช่วย ป้องกันไม่ให้เกิดโรค หรือความ ผิดปกติของร่างกาย

5 เมื่อสุขภาพดีจะมีการป้องกันโรค - ความสะอาดของร่างกาย
5 เมื่อสุขภาพดีจะมีการป้องกันโรค - ความสะอาดของร่างกาย - การรับประทานอาหาร - ความสะอาดของบ้านเรือน - ความสะอาดของสิ่งแวดล้อม

6 พฤติกรรมการป้องกันโรค
6 พฤติกรรมการป้องกันโรค การเพิ่มความต้านทานโรค หรือภูมิต้านทานโรค เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ตามระยะเวลา และมีการระบาด

7 การสร้างภูมิต้านทานโรค
7 การสร้างภูมิต้านทานโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แรกเกิด ถึง อายุ 16 ปี ได้แก่ วัณโรค คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม

8 พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย
8 พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย ทางร่างกาย ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มีไข้ ท้องเดิน ท้องผูก ได้รับบาดเจ็บ ทางจิตใจ วิตกกังวล นอนไม่หลับ หวาดระแวง กลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัว ซึมเศร้า

9 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
9 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค สาเหตุ อาการ การรักษา ความรุนแรง การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง โรคแทรกซ้อน

10 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
10 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค สถานที่บริการในชุมชน บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ฐานะทางเศรษฐกิจ ปฏิบัติตนเมื่อรู้ว่าเจ็บป่วย

11 พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย
11 พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย การปฏิบัติต่อบุคคลเมื่อมีอาการ ผิดปกติเกี่ยวกับอาการของตน การแสวงหาการรักษา

12 ปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
12 ปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1. ซื้อยาไปรับประทานเอง 2. รับบริการที่คลีนิค 3. รับบริการกับหมอเวทย์มนต์ 4. รับบริการที่ทำตัวเป็นแพทย์ 5. อยู่เฉยๆ ปล่อยให้หายเอง นายวิเชียร มีสม

13 1. การป้องกันโรคระดับแรก
13 1. การป้องกันโรคระดับแรก การให้สุขศึกษา รับคำปรึกษา ตรวจสุขภาพ 2. การป้องกันโรคระดับที่สอง รับการวินิจฉัย รับการรักษา 3. การป้องกันโรคระดับที่สาม ป้องกัน การเสื่อมสมรรถภาพ

14 การป้องกันก่อนการเกิดโรคหรือ ก่อนการเจ็บป่วย
14 การป้องกันก่อนการเกิดโรคหรือ ก่อนการเจ็บป่วย  การป้องกันโรคในระยะที่เกิดโรค หรือเจ็บป่วยขึ้นแล้ว  การป้องกันโรคเมื่อหายจากการ เจ็บป่วยด้วยโรคแล้ว 

15 การป้องกันโรคระดับบุคคล
15 การป้องกันโรคระดับบุคคล      1. ดูแลรักษาสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรง  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  กินอาหารที่มีคุณประโยชน์อย่างเพียงพอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  และลดการสูบบุหรี่       

16 2. ล้างมือด้วยสบู่และทำให้สะอาดอยู่ เสมอ และใช้ช้อนกลางรับประทาน
16 2. ล้างมือด้วยสบู่และทำให้สะอาดอยู่ เสมอ  และใช้ช้อนกลางรับประทาน อาหารร่วมกับผู้อื่น 3. หลีกเลี่ยงการเดินทาง หรือพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรคนี้ 4. จะต้องผ่านกระบวนการตรวจ

17 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
17 การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ และการป้องกันโรค               ความสำคัญและคุณประโยชน์ของการป้องกันโรค

18 18 ใบงาน


ดาวน์โหลด ppt วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google