งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง การป้องกันโรค เรื่อง การป้องกันโรค นายวิเชียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง การป้องกันโรค เรื่อง การป้องกันโรค นายวิเชียร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง การป้องกันโรค เรื่อง การป้องกันโรค นายวิเชียร มีสม

3 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกความสำคัญพฤติกรรม สุขภาพกับการป้องกันโรค

4 นายวิเชียร มีสม 3 ประเภทของ พฤติกรรมสุขภาพ 1. พฤติกรรมการส่งเสริม สุขภาพ 2. พฤติกรรมการป้องกันโรค 3. พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย 4. พฤติกรรมด้านสังคม เศรษฐกิจ

5 4 พฤติกรรมการป้องกันโรค พฤติกรรมการป้องกันโรค เป็น การปฏิบัติของบุคคลที่จะช่วย ป้องกันไม่ให้เกิดโรค หรือความ ผิดปกติของร่างกาย

6 5 เมื่อสุขภาพดีจะมีการป้องกันโรค - ความสะอาดของร่างกาย - การรับประทานอาหาร - ความสะอาดของบ้านเรือน - ความสะอาดของสิ่งแวดล้อม

7 6 การเพิ่มความต้านทานโรค หรือภูมิต้านทานโรค เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ตามระยะเวลา และมีการระบาด พฤติกรรมการป้องกันโรค

8 7 กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แรกเกิด ถึง อายุ 16 ปี การสร้างภูมิต้านทานโรค ได้แก่ วัณโรค คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม

9 8 พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย ทางร่างกาย ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มีไข้ ท้องเดิน ท้องผูก ได้รับบาดเจ็บ ทางจิตใจ วิตกกังวล นอนไม่หลับ หวาดระแวง กลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัว ซึมเศร้า

10 9 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค สาเหตุ อาการ การรักษา ความรุนแรง การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง โรคแทรกซ้อน

11 1010 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค สถานที่บริการในชุมชน บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ฐานะทางเศรษฐกิจ ปฏิบัติตนเมื่อรู้ว่าเจ็บป่วย

12 1 พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย การปฏิบัติต่อบุคคลเมื่อมีอาการ ผิดปกติเกี่ยวกับอาการของตน การแสวงหาการรักษา

13 12 ปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1. ซื้อยาไปรับประทานเอง 2. รับบริการที่คลีนิค 3. รับบริการกับหมอเวทย์มนต์ 4. รับบริการที่ทำตัวเป็นแพทย์ 5. อยู่เฉยๆ ปล่อยให้หายเอง นายวิเชียร มีสม

14 13 1. การป้องกันโรคระดับแรก 2. การป้องกันโรคระดับที่สอง 3. การป้องกันโรคระดับที่สาม การให้สุขศึกษา รับคำปรึกษา ตรวจสุขภาพ รับการวินิจฉัย รับการรักษา ป้องกัน การเสื่อมสมรรถภาพ

15 นายวิเชียร มีสม 14 การป้องกันก่อนการเกิดโรคหรือ ก่อนการเจ็บป่วย การป้องกันโรคในระยะที่เกิดโรค หรือเจ็บป่วยขึ้นแล้ว การป้องกันโรคเมื่อหายจากการ เจ็บป่วยด้วยโรคแล้ว

16 นายวิเชียร มีสม 15 การป้องกันโรคระดับ บุคคล 1. ดูแลรักษา สุขภาพให้สุขภาพ แข็งแรง ออกกำลัง กายสม่ำเสมอ กินอาหารที่มี คุณประโยชน์อย่าง เพียงพอ นอนหลับ พักผ่อนให้ เพียงพอ และลด การสูบบุหรี่

17 นายวิเชียร มีสม 16 2. ล้างมือด้วยสบู่และ ทำให้สะอาดอยู่ เสมอ และใช้ช้อน กลางรับประทาน อาหารร่วมกับผู้อื่น 3. หลีกเลี่ยงการ เดินทาง หรือพื้นที่ ที่มีการระบาดของ โรคนี้ 4. จะต้องผ่านกระบวนการตรวจ

18 นายวิเชียร มีสม 1717 การสร้างเสริม สุขภาพ สมรรถภาพ และการ ป้องกันโรค ความสำคัญ และคุณประโยชน์ ของการป้องกันโรค

19 นายวิเชียร มีสม 18 ใบงาน


ดาวน์โหลด ppt 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง การป้องกันโรค เรื่อง การป้องกันโรค นายวิเชียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google