งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องวัดความร้อน. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดค่าดัชนี WBGT เรียกว่า “Area Heat Stress Monitor”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องวัดความร้อน. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดค่าดัชนี WBGT เรียกว่า “Area Heat Stress Monitor”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องวัดความร้อน

2 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดค่าดัชนี WBGT เรียกว่า “Area Heat Stress Monitor”

3 โกลบ (tg) กระเปาะ แห้ง (ta) กระเปาะ เปียก (twb)

4 การติดตั้งอุปกรณ์

5 Set up ลง enter ขึ้น

6 BAT9V 1 Set up ลง enter ขึ้น

7 Set up Celsius English Set up ลง enter ขึ้น

8 BAT9V 1 Set up ลง enter ขึ้น

9 WET23 ๐ C 1 DRY25 ๐ C Set up enter ลง ขึ้น

10 ปรับเทียบความถูกต้อง WET23 ๐ C 2 DRY25 ๐ C Set up enter ลง ขึ้น

11 กลับมาอ่านค่า WET23 ๐ C 1 DRY25 ๐ C Set up enter ลง ขึ้น

12 GLOBE 28 ๐ C 1 Set up enter ลง ขึ้น

13 เลือกจดค่าเดียวเท่านั้น WBGTi23 ๐ C 1 WBGTo25 ๐ C Set up enter ลง ขึ้น

14 เลือกจดค่าเดียวเท่านั้น %RH 50 % 1 H.I. 25 ๐ C Set up enter ลง ขึ้น

15 จดทุกครั้ง WET DRY GLOBE WBGTi ( ในอาคารหรือนอกอาคารไม่มี แสงแดด ) หรือ WBGTo ( นอกอาคารมี แสงแดด ) %RH

16 รายละเอียดที่ต้องจดจากเครื่อง ยี่ห้อ QUEST รุ่น QUESTemp ๐ 32 Serial No. สอบเครื่องไหนจดเครื่องนั้น วันที่ปรับเทียบครั้งสุดท้าย สอบเครื่องไหนจด เครื่องนั้น

17 วิธีการใช้เครื่องมือ เติมน้ำในกระเปาะเปียก เปิดเครื่อง enter เช็ค BAT Set up เลือก (enter) celsius กับ (enter) English แล้ว Set up ออก Enter เลือก 2 เทียบความถูกต้อง wet dry globe +- 0.5 Enter เลือก 1 ตั้งเครื่อง 30 นาที ( ตั้งเครื่องระดับอก ของพนักงาน ) อ่านค่าจริง wet dry globe WBGT %RH ปิดเครื่อง enter แช่ไว้ 3 วินาที

18 การแปลผล G>=D>=W เซนต์รับรองรายงานได้ G>D มีการแผ่รังสีความร้อน G=D ไม่มีการแผ่รังสีความร้อน WD ลืมเติมน้ำใน wet หรือใส่น้ำร้อน

19 นายเอกชิชย์ สายัณห์ หัวหน้าฝ่ายบริการ วิชาการและสารสนเทศ โทร ที่ทำงาน 02-8841852 ต่อ 503 มือถือ 089-5086134 e-mail akachit@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt เครื่องวัดความร้อน. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดค่าดัชนี WBGT เรียกว่า “Area Heat Stress Monitor”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google