งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริมาตรทรง สามมิติ  พื้นที่ฐาน  สูง. ปริมาตร ปริซึม ผ  กว้าง  ยาว  สูง ปริซึม   (½)  ฐาน  สูง  สูง ปริซึม จ  ด้าน  ด้าน  สูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริมาตรทรง สามมิติ  พื้นที่ฐาน  สูง. ปริมาตร ปริซึม ผ  กว้าง  ยาว  สูง ปริซึม   (½)  ฐาน  สูง  สูง ปริซึม จ  ด้าน  ด้าน  สูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริมาตรทรง สามมิติ  พื้นที่ฐาน  สูง

2 ปริมาตร ปริซึม ผ  กว้าง  ยาว  สูง ปริซึม   (½)  ฐาน  สูง  สูง ปริซึม จ  ด้าน  ด้าน  สูง

3 ปริซึม ค  ½  ผลบวกด้าน คู่ขนาน  สูง  สูง ปริซึม ข  ฐาน  สูง  สูง ปริซึม  ใด   สูง เมื่อ a, b, c เป็นความยาวด้าน ของสามเหลี่ยม

4 ตัวอย่างที่ 1 จงหาปริมาตร ทรงสามมิติ 12 ซม. 16 ซม. 4ซม.4ซม.

5 วิธีทำ ปริมาตรปริซึมสี่เหลี่ยมคาง หมู = 1/2  ผลบวกด้านคู่ขนาน  สูง  สูง = 1/2  (4+12)  16  12 = 1536 ลูกบาศก์ซม. 12 ซม. 16 ซม. 4 ซม.

6 ตัวอย่างที่ 2 ปริซึมแท่งหนึ่งยาว 14 ซม. ฐานเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก มี ด้านประกอบมุมฉากยาว 12 และ 5 ซม. ตามลำดับ นำ ปริซึมปริซึมจำนวน 50 แท่ง บรรจุในกล่องรูปสี่เหลี่ยมเต็ม พอดี กล่องใบนี้มีปริมาตรเท่าไร

7 วิธีทำ ปริมาตรปริซึม สามเหลี่ยมมุมฉาก = 1/2  ฐาน  สูง  สูง ดังนั้น ปริมาตรกล่อง สี่เหลี่ยม = 1/2  5  12  14 = 420 ลบ. ซม. = 420  50 = 21000 ลบ. ซม.

8 แบบฝึกหัด 1. แท่งแก้วปริซึม สามเหลี่ยมมุมฉาก มี ด้านประกอบมุมฉาก ยาว 4.5 และ 3.8 ซม. แท่งแก้วยาว 12 ซม. จะมีปริมาตรเท่าไร

9 2. ฐานของปริซึมเป็นรูป สามเหลี่ยม มีด้านทั้งสามยาว 21,20 และ 29 ซม. ปริซึมนี้มีปริมาตร 2,100 ลบ. ซม. จงหาความสูงของ ปริซึม

10 3. บ่อเลี้ยงปลาฐานห้า เหลี่ยมด้านเท่า มีพื้นที่ 6 ตารางม. บ่อ ลึก 1.35 ม. ถ้าบ่อนี้ใส่น้ำไว้ 7.5 ลบ. ม. จงหาว่าระดับน้ำอยู่ต่ำ กว่าขอบบน ของบ่อเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt ปริมาตรทรง สามมิติ  พื้นที่ฐาน  สูง. ปริมาตร ปริซึม ผ  กว้าง  ยาว  สูง ปริซึม   (½)  ฐาน  สูง  สูง ปริซึม จ  ด้าน  ด้าน  สูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google