งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ

2 Customer Development Suspects First-time Prospects customers
Repeat customers Clients Advocates Partners Inactive or ex-customers Disqualified prospects

3 The Four Ps The Four Cs Marketing Mix Product Place Promotion Price
Conven- ience Customer Solution Customer Cost Communication

4 Product Price Place Promotion
MARKETING MIX (4 P) Product Price Place Promotion

5 Determinants of Customer Delivered Value
Image value Personnel value Services value Product value Total customer value Customer delivered value Monetary cost Time cost Energy cost Psychic cost Total customer cost

6 การบริการลูกค้าที่ประทับใจ
แก้ปัญหาให้ลูกค้า สร้างความรู้สึกที่ดี

7 การบริการอย่างมืออาชีพ
ตรงเวลา สุภาพ เตรียมพร้อม

8 เมื่อลูกค้ามีข้อเรียกร้องพิเศษ เมื่อลูกค้าตัดสินใจไม่ได้
สถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อลูกค้ามีข้อเรียกร้องพิเศษ เมื่อลูกค้าตัดสินใจไม่ได้ เมื่อลูกค้ามีข้อโต้แย้ง

9 สถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อลูกค้าปฏิเสธ เมื่อลูกค้าต่อว่า เมื่อลูกค้าผิดหวัง

10 บวก ความคาดหวัง Expectation การกำหนดกลยุทธ์ E-Plus Marketing E =

11 ความใส่ใจที่น่าเชื่อถือ
"CARE" Credible Attractive Responsive Empathetic

12 Question & Answer 41


ดาวน์โหลด ppt รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google