งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Negotiating Int’l Transaction Negotiating by contestNegotiating by contest –Adversarial standoff style Negotiating by building consensusNegotiating by.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Negotiating Int’l Transaction Negotiating by contestNegotiating by contest –Adversarial standoff style Negotiating by building consensusNegotiating by."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Negotiating Int’l Transaction Negotiating by contestNegotiating by contest –Adversarial standoff style Negotiating by building consensusNegotiating by building consensus –Want ? –Need ? –Can offer in return ? –Cannot offer in return ?

2 ทีมเจรจา (Negotiating Team) 3 “ ประเภท ” เป็นอย่าง น้อย3 “ ประเภท ” เป็นอย่าง น้อย – ผู้ที่มีอำนาจ / สถานะ เหมาะสม – ผู้เชี่ยวชาญ / ล่าม /… – นักกฎหมาย ซักซ้อม Role-Playing ซักซ้อม Role-Playing FactorsFactors – ความเหมาะสมของ เวลา – ภาษาของการเจรจา – กระบวนการ / พิธี – ภาษาของการเขียน ข้อตกลง / สัญญา – วัฒนธรรม – วางแผนการเจรจาครั้ง ต่อๆ ไป

3 Contract of Int’l Business Transaction “The Foundation of any Commercial Transaction is Contract” Commercial Dialogues Commercial Agreements Contract = K

4 เป้าหมายของการทำธุรกิจ ลดต้นทุน (Costs) ลดต้นทุน (Costs) ลดความเสี่ยง (Risks) = > นักกฎหมาย / ที่ ปรึกษา ลดความเสี่ยง (Risks) = > นักกฎหมาย / ที่ ปรึกษา

5 Domestic v. Int’l Business ปัจจัยที่เหมือนกัน ปัจจัยที่เหมือนกัน –New Legislations / Regulations, Inflation, Stockholders Disputes, Strikes, etc. –PREDICTABLE ปัจจัยที่แตกต่างกัน ปัจจัยที่แตกต่างกัน –Mandatory Local Stock Ownership, Labor Participation in Management, Cartels, Expropriation, Tariff Barriers, Exchange Control, etc. –Outside Sources

6 หน้าที่ของนักกฎหมายธุรกิจ ระหว่างประเทศ นักกฎหมายต้องมีความรู้และความสนใจใน เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย และเรื่อง อื่นๆ ที่อาจมีความเกี่ยวพันกับการทำธุรกิจ นักกฎหมายต้องมีความรู้และความสนใจใน เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย และเรื่อง อื่นๆ ที่อาจมีความเกี่ยวพันกับการทำธุรกิจ นักกฎหมายต้องพิจารณา ประเมิน และ เข้าใจลูกความของตนให้ถ่องแท้ นักกฎหมายต้องพิจารณา ประเมิน และ เข้าใจลูกความของตนให้ถ่องแท้ ข้อตกลงต่างๆ ต้องอยู่ในรูปหนังสือ เอกสาร หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ในทุกๆ ขั้นตอน ข้อตกลงต่างๆ ต้องอยู่ในรูปหนังสือ เอกสาร หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ในทุกๆ ขั้นตอน หากทำได้ ข้อตกลงหรือสัญญาแต่ละเรื่อง ควรแยกส่วนกัน หากทำได้ ข้อตกลงหรือสัญญาแต่ละเรื่อง ควรแยกส่วนกัน

7 Selected Clauses 1.Definitions & Standardized Terms – นิยามศัพท์ต่างๆ –Incoterms (2010), RAFTD: Revised American Foreign Trade Definitions (1941) 2.Choice of Language Clause 3.Payment Clauses –Open-Price Clauses –Cost-Plus Clauses –Gold Clauses –Foreign Currency Clauses –Stabilization Clauses

8 Model Choice of Language Clause This Agreement is signed in two (2) originals in the English language, which shall by regarded as the authoritative and official text. (Any matter referred to arbitration also will be in the English language, which will be the official language used in arbitration.)This Agreement is signed in two (2) originals in the English language, which shall by regarded as the authoritative and official text. (Any matter referred to arbitration also will be in the English language, which will be the official language used in arbitration.)

9 Selected Clauses (cont’d) 4.Force Majeure (Fr.) & Supravening Law Clauses –“ กำลังอำนาจภายนอกที่ยิ่งใหญ่กว่า ไม่อาจ ต่อต้านได้ และไม่อาจคาดหมายได้ ” – เหตุการณ์ที่ทำให้การปฏิบัติตามสัญญา เป็นไปไม่ได้หรือยากเกินไป 5.Government Approval, Local Taxation, & Fees

10 (cont’d) 6.Choice of Law (s) 7.Choice of Forum

11 Sample: Force Majeure Cl. The parties hereto shall not be liable for failure of performance hereunder if occasioned by war, declared or undeclared, fire, flood, interruption of transportation, inflation beyond the expected rate, embargo, accident, explosion, inability to procure or shortage of supply of materials, equipment, or production facilities, prohibition of import or export of goods covered hereby, governmental orders, regulations, restrictions …The parties hereto shall not be liable for failure of performance hereunder if occasioned by war, declared or undeclared, fire, flood, interruption of transportation, inflation beyond the expected rate, embargo, accident, explosion, inability to procure or shortage of supply of materials, equipment, or production facilities, prohibition of import or export of goods covered hereby, governmental orders, regulations, restrictions …

12 … priorities or rationing by strike lockout or other labor troubles interfering with production or transportation of such goods or production or any other cause beyond the control of the parties. … priorities or rationing by strike lockout or other labor troubles interfering with production or transportation of such goods or production or any other cause beyond the control of the parties. If, by any of the above mentioned causes, an allocation of supplies must be made the parties are hereby informed that such allocation will be fairly made Any suspension of performance by reason of this article shall be limited to the period during which cause of failure exists, but such suspension shall not affect the running of the period of this contract as heretofore defined.” Any suspension of performance by reason of this article shall be limited to the period during which cause of failure exists, but such suspension shall not affect the running of the period of this contract as heretofore defined.”


ดาวน์โหลด ppt Negotiating Int’l Transaction Negotiating by contestNegotiating by contest –Adversarial standoff style Negotiating by building consensusNegotiating by.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google