งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิงณัฐนิชา ห้วยห้อง ชั้นม. 2/7 เลขที่ 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิงณัฐนิชา ห้วยห้อง ชั้นม. 2/7 เลขที่ 28."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิงณัฐนิชา ห้วยห้อง ชั้นม. 2/7 เลขที่ 28

2 ประวัติส่วนตัว เด็กหญิง ณัฐนิชา ห้วยห้อง 8 ก. ค 2544 บ้านเลขที่ 25 ซอย 9 ไพศาลอุทิศ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 0850784113 joy085078@hotmail.co.th

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนพลวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพลวิทยา ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ ทำให้ฝันเป็นจริง งานอดิเรก เล่น Facebook ความสามารถ - ด้านดนตรี อูคูเลเล่


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิงณัฐนิชา ห้วยห้อง ชั้นม. 2/7 เลขที่ 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google