งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการวัด และประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษา นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ อ. เมือง จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการวัด และประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษา นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ อ. เมือง จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการวัด และประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษา นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ อ. เมือง จ. ลำปาง

2 จำนวนสั่งข้อสอบและผู้เข้า สอบ รวมทุกรายวิชา แยกเป็น รายจังหวัด ของสถานศึกษา 17 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ ภาคเรียนที่ 1/2556 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3

4 จำนวนสั่งข้อสอบ ผู้เข้าสอบ และผู้สอบผ่านแยกเป็น รายวิชา ของสถานศึกษา 17 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ ภาคเรียนที่ 2/2555 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 รายงานผลการสอบประเมิน เทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้น พื้นฐาน ( ภาคทฤษฎี ) ครั้งที่ 1/2556 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

34

35

36 ตารางสรุปจำนวนวิชาที่สอบผ่าน ( ภาคทฤษฎี )

37 รายงานผลการประเมิน เทียบระดับการศึกษา มิติ ความรู้ ความคิด ของสถานศึกษา 17 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ ภาคเรียนที่ 1/2556 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการวัด และประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษา นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ อ. เมือง จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google