งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 20-24 มกราคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 20-24 มกราคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 20-24 มกราคม 2557

2

3

4 ปัญหา : ด้าน การเงิน แก้ไข : แนะนำให้ กู้ยืม

5 ค่าใช้จ่าย ส. ค. 56 รายการสป.12 สป.13 สป.14 ค่าไฟฟ้า -- - ค่ากระดาษ 6,490- 440 หมายเหตุ : สมศ. เข้าตรวจประเมิน จึงทำให้ใช้ กระดาษ A4 ในจำนวนที่มากขึ้น

6

7 ตรวจเช็คอาคาร จำนวน เต็ม ร้อยละ ห้องเรียน 6097% น้ำดื่ม 8 90%

8

9 ปัญหา : แก้ไข :

10 บริการรถ รับ - ส่ง เต็มผล เข้าไม่ ทันเวลา 9 คัน 0 รถเสีย 9 คัน 0 อุบัติเหตุ 9 คัน 0 ตกรถ / คน 3911

11

12 ปัญหา : นักเรียนตกรถ ( ขากลับ ) แก้ไข : ให้ไปกับ อ. ที่ กลับทางเดียวกัน

13 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงาน อำนวยการ รายการจำนวน ได้รับการ แก้ไข อาคาร 33 น้ำดื่ม 00 รถรับส่ง 00

14

15 วันที่ 19 ม. ค. 57 เป็นสนามสอบ V-Net วันที่ 20 ม. ค. 57 ท่าน สส. พรเพ็ญ ขอใช้สถานที่

16 แจ้งให้จัดทำปฏิทินของแต่ละคน ในฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อจะ กำหนดแผนการปฏิบัติงาน ในปี การศึกษา 2557

17 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สวัสดี..


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 20-24 มกราคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google