งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 27-31 มกราคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 27-31 มกราคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 27-31 มกราคม 2557

2

3

4 ปัญหา : ด้านยาเสพ ติด แก้ไข : ให้คำปรึกษา ถึงโทษ ของยาเสพติด

5 ค่าใช้จ่าย เดือน ม. ค. 57 รายกา ร สป. 13 สป. 14 สป. 15 ค่า ไฟฟ้า -- 39,26 5 ค่า กระดาษ 6,49 0 440 550 หมายเหตุ : สมศ. เข้าตรวจประเมิน จึงทำให้ใช้ กระดาษ A4 ในจำนวนที่มากขึ้น

6 หมายเหตุ : ค่าไฟฟ้า เดือนมกราคม 2557

7 ตรวจเช็คอาคาร จำนวน เต็ม ร้อยละ ห้องเรียน 6097% น้ำดื่ม 8 90%

8

9 ปัญหา : แก้ไข :

10 บริการรถ รับ - ส่ง เต็มผล เข้าไม่ ทันเวลา 9 คัน 0 รถเสีย 9 คัน 0 อุบัติเหตุ 9 คัน 0 ตกรถ / คน 3911

11

12 ปัญหา : นักเรียนตกรถ ( ขากลับ ) แก้ไข : ให้ไปกับ อ. ที่ กลับทางเดียวกัน

13 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงาน อำนวยการ รายการจำนวน ได้รับการ แก้ไข อาคาร 33 น้ำดื่ม 00 รถรับส่ง 00

14

15 วันที่ 19 ม. ค. 57 เป็นสนามสอบ V-Net วันที่ 20 ม. ค. 57 ท่าน สส. พรเพ็ญ ขอใช้สถานที่

16 1. แจ้งให้จัดทำปฏิทินของแต่ละคน ในฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อจะ กำหนดแผนการปฏิบัติงาน ในปี การศึกษา 2557 2. เรื่องกำหนดการรับใบแก้ผลการ เรียน ของนักเรียนระหว่างวันที่ 3- 7 กุมภาพันธ์ นี้ ซึ่งสามารถลงได้ ไม่เกิน 12 หน่วยกิต / คน โดยมี การเก็บค่าลงทะเบียนแก้เกรด หน่วย กิตละ 150 บาท

17 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สวัสดี..


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 27-31 มกราคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google