งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. อธิบายองค์ประกอบ ของแผนที่ได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. อธิบายองค์ประกอบ ของแผนที่ได้ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 อธิบายองค์ประกอบ ของแผนที่ได้ 2

3 ครูจงกล กลาง ชล องค์ประกอบของแผนที่ - ขอบระวางแผนที่ - ชื่อแผนที่ - พิกัดภูมิศาสตร์ 3

4 ครูจงกล กลาง ชล 4 องค์ประกอบ ของแผนที่ สิ่งที่ปรากฏบนแผนที่ เพื่อ ให้ผู้ใช้แผนที่ได้รับรู้ รายละเอียดอย่าง พอเพียงเพื่อการอ่าน แผนที่

5 ครูจงกล กลาง ชล องค์ประกอบที่สำคัญ ของแผนที่ 1. ขอบระวางแผนที่ (border) ( ความกว้าง ความยาวของแผนที่ ) ขอบ ระวาง 5

6 ครูจงกล กลาง ชล 2. ชื่อแผนที่ (map name) ( เป็นส่วนที่จะบอกว่าแผนที่นั้น เป็นแผนที่ชนิดใด ) 3. พิกัดแผนที่ (coordinate) ( เป็นตัวกำหนดตำแหน่งต่างๆ บนแผนที่ ) 6

7 ครูจงกล กลาง ชล 7 พิกัดทาง ภูมิศาสตร์ (geographic coordinate) พิกัดก ริด (grid coordinate ) พิกัดแผนที่

8 ครูจงกล กลาง ชล 4. ทิศทาง (direction) N S WE N S EW - การสังเกตุจากธรรมชาติ - การใช้เข็มทิศ 8

9 ครูจงกล กลาง ชล 5. สัญลักษณ์ (legend) เครื่องหมายของสิ่ง ต่างๆบนพื้นโลกที่ แสดงลงบนแผนที่ ( สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ) + 9

10 ครูจงกล กลาง ชล 6. สีที่ใช้ในแผนที่ (color) เป็น สีมาตรฐานมี 6 สี 1. สีดำ ใช้แทน................ 2. สีแดง ใช้แทน............................................................. 10

11 ครูจงกล กลาง ชล สีน้ำเงิน ใช้แทน.................. สีน้ำตาล ใช้แทน.................. สีเขียว ใช้แทน............... สีเหลือง ใช้แทน......................................................... 11

12 ครูจงกล กลาง ชล ใบงาน เรื่อง องค์ประกอบของแผนที่ แนวทางการปฏิบัติ ให้นักเรียนดูแผนที่ใน สไลด์ ต่อไปแล้วปฏิบัติดังนี้ 12

13 ครูจงกล กลาง ชล 13 1. บอกคำตอบของหมายเลขใน แผนที่แสดงองค์ประกอบของ แผนที่ตามลำดับ 2. อธิบายความหมายของคำตอบ ตามหมายเลข

14 ครูจงกล กลาง ชล + 14

15 ครูจงกล กลาง ชล 15

16 ครูจงกล กลาง ชล 16 เรื่อง ความสูงและทรวดทรง ทางภูมิศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. อธิบายองค์ประกอบ ของแผนที่ได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google