งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. อธิบายองค์ประกอบ ของแผนที่ได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. อธิบายองค์ประกอบ ของแผนที่ได้ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 อธิบายองค์ประกอบ ของแผนที่ได้ 2

3 ครูจงกล กลาง ชล องค์ประกอบของแผนที่ - ขอบระวางแผนที่ - ชื่อแผนที่ - พิกัดภูมิศาสตร์ 3

4 ครูจงกล กลาง ชล 4 องค์ประกอบ ของแผนที่ สิ่งที่ปรากฏบนแผนที่ เพื่อ ให้ผู้ใช้แผนที่ได้รับรู้ รายละเอียดอย่าง พอเพียงเพื่อการอ่าน แผนที่

5 ครูจงกล กลาง ชล องค์ประกอบที่สำคัญ ของแผนที่ 1. ขอบระวางแผนที่ (border) ( ความกว้าง ความยาวของแผนที่ ) ขอบ ระวาง 5

6 ครูจงกล กลาง ชล 2. ชื่อแผนที่ (map name) ( เป็นส่วนที่จะบอกว่าแผนที่นั้น เป็นแผนที่ชนิดใด ) 3. พิกัดแผนที่ (coordinate) ( เป็นตัวกำหนดตำแหน่งต่างๆ บนแผนที่ ) 6

7 ครูจงกล กลาง ชล 7 พิกัดทาง ภูมิศาสตร์ (geographic coordinate) พิกัดก ริด (grid coordinate ) พิกัดแผนที่

8 ครูจงกล กลาง ชล 4. ทิศทาง (direction) N S WE N S EW - การสังเกตุจากธรรมชาติ - การใช้เข็มทิศ 8

9 ครูจงกล กลาง ชล 5. สัญลักษณ์ (legend) เครื่องหมายของสิ่ง ต่างๆบนพื้นโลกที่ แสดงลงบนแผนที่ ( สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ) + 9

10 ครูจงกล กลาง ชล 6. สีที่ใช้ในแผนที่ (color) เป็น สีมาตรฐานมี 6 สี 1. สีดำ ใช้แทน สีแดง ใช้แทน

11 ครูจงกล กลาง ชล สีน้ำเงิน ใช้แทน สีน้ำตาล ใช้แทน สีเขียว ใช้แทน สีเหลือง ใช้แทน

12 ครูจงกล กลาง ชล ใบงาน เรื่อง องค์ประกอบของแผนที่ แนวทางการปฏิบัติ ให้นักเรียนดูแผนที่ใน สไลด์ ต่อไปแล้วปฏิบัติดังนี้ 12

13 ครูจงกล กลาง ชล บอกคำตอบของหมายเลขใน แผนที่แสดงองค์ประกอบของ แผนที่ตามลำดับ 2. อธิบายความหมายของคำตอบ ตามหมายเลข

14 ครูจงกล กลาง ชล + 14

15 ครูจงกล กลาง ชล 15

16 ครูจงกล กลาง ชล 16 เรื่อง ความสูงและทรวดทรง ทางภูมิศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. อธิบายองค์ประกอบ ของแผนที่ได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google