งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7.Discussion การอภิปราย นายวัชรกร เดชะบุญ รหัสนิสิต 54160384.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7.Discussion การอภิปราย นายวัชรกร เดชะบุญ รหัสนิสิต 54160384."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7.Discussion การอภิปราย นายวัชรกร เดชะบุญ รหัสนิสิต

2 การอภิปราย วิวัฒนาการของแนวความคิด ในการจัดการ ความรู้ที่จะถูกกระตุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน องค์กรที่มีความซับซ้อนบางอย่างและความกังวล ในการลงทุนในโครงการที่จะช่วยให้บริษัทมีการ แบ่งปันและพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร ได้มี การอธิบายถึงการเติบโตที่น่าสนใจ โดยในหมู่ นักวิชาการและผู้บริหารของบริษัท ที่วิเคราะห์ ด้านไอที

3 การอภิปราย(ต่อ) ในปีที่ผ่านมา การศึกษาจำนวนมากได้ให้ ความสำคัญของไอที โดยนำมาจัดการความรู้ แต่มันไม่ได้ชัดเจนว่ามีความเกี่ยวข้องกันระหว่าง การจัดการความรู้และความสามารถในการทำงาน ด้านไอที เกิดจากหลายสาเหตุ

4 การอภิปราย(ต่อ) สาเหตุแรก คือ งานวิจัย โดยทั่วไปได้ตระหนักดีว่ามันมี ผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ แต่ นักวิจัยไม่ได้ สังเกตุการวิเคราะห์ว่ามันมีผลกระทบต่อไอทีแต่ละกระบวนการ (ความรู้แต่ละช่วงในการถ่ายโอนความรู้และประมวลความรู้และ การเก็บรักษา) หนึ่งในผลงานที่สำคัญของการทำงานใน ปัจจุบันได้รับการวิเคราะห์ผลกระทบของไอที​​เหล่านี้มี 3 กระบวนการ การจัดการความรู้ ผลของการทดสอบรูปแบบ ความช่วยเหลือเพื่อชี้แจงบทบาทที่ไอที ได้เข้าไปช่วยในการ จัดการความรู้ทั่วโลก และสิ่งที่สำคัญในแต่ละกระบวนการคือ การร่างส่วนประกอบต่างๆ ถึงแม้ว่าการศึกษาส่วนใหญ่เน้นความสำคัญของไอทีในการ ถ่ายทอดความรู้และการเก็บรักษาและค่อนข้างน้อยแต่ ความสำคัญของการรวบรวมความรู้ ผลที่ได้ ให้ความชัดเจน ว่าไอทีมีบทบาทสำคัญ อยู่ 3 กระบวนการ คือ : การถ่ายโอน และ การเข้ารหัส และการเก็บรักษา

5 การอภิปราย(ต่อ) ประการที่สอง การศึกษาก่อนหน้านี้ ไม่ได้ สังเกตุ การ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางอ้อม ระหว่าง ไอทีและ การ จัดการความรู้ การทำงานในปัจจุบัน มีวิธีการคือ การวิเคราะห์ด้านไอที ได้มีมีอิทธิพลต่อ การจัดการความรู้ โดย มีผลกระทบต่อ ปัจจัยต่างๆ เช่น โครงสร้าง ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการจัดการ ความรู้และการแนะนำของระบบสารสนเทศ โครงสร้างของ องค์กรและมีการส่งเสริมการเผยแพร่มากขึ้นของข้อมูลไปยัง ประชาชนทุกคนซึ่งในที่สุดก็อำนวยความสะดวกใน กระบวนการที่แตกต่างกัน ของการผลิต และการ เปลี่ยนแปลงของ ความรู้ ในที่สุด งาน วิจัยหลายที่ได้มี การวัดการใช้จ่าย ด้านไอทีทั่วโลก หรือการลงทุน

6 การอภิปราย(ต่อ) มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการนี้ว่าเหมาะสมหรือไม่ ปัญหาที่ พบในการประเมินค่าเงินเป็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี ที่ลดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และการแพร่กระจาย ของเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปทั่วทั้งบริษัทหมายความว่า การวัดของปริมาณเงิน มักจะเป็นที่น่าสงสัยของความ น่าเชื่อถือ ( Piñeiro , 2006) ในขณะที่ ผู้เขียน อื่น ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเฉพาะมาใช้ใน บริษัทที่มีความสามารถ ด้านไอที สำหรับ exampleHayes (2001) พบว่า การเพิ่มขึ้นของมูลค่าทาง การตลาด หลังจากที่มีการประกาศและการยอมรับของ ระบบ ERP ในทางตรงกันข้าม ได้มีการเลือกที่จะประเมิน ไอทีจาก มุมมองที่กว้าง

7 การอภิปราย(ต่อ) วัตถุประสงค์คือการวัดจากการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ ข้อมูลภายในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงาน มีการพิจารณาความสามารถด้านไอทีและความรู้ไอที การ ดำเนินงานด้านไอทีและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีมันเป็นสิ่งที่ จำเป็นที่จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆเช่น ความรู้ของบริษัททักษะและประสบการณ์ในการใช้งานไอที ที่มีเครื่องมือ ระบบที่บริษัทใช้ในการรับและเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน การตัดสินใจและโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ต้องการมี ความต้องการของตัวเอง การจัดสรรเงินที่จะได้ซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ การทำงานของบุคคลหรือหน่วยงานในความดูแลด้านไอ ที


ดาวน์โหลด ppt 7.Discussion การอภิปราย นายวัชรกร เดชะบุญ รหัสนิสิต 54160384.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google