งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ - ว / ด / ป ประวัติการศึกษา ชื่อบิดา มารดา สิ่งที่ชอบ และ ไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ - ว / ด / ป ประวัติการศึกษา ชื่อบิดา มารดา สิ่งที่ชอบ และ ไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ - ว / ด / ป ประวัติการศึกษา ชื่อบิดา มารดา สิ่งที่ชอบ และ ไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ

2 ชื่อ - สกุล ด. ญ. ธารทิพย์ เยาวณา ทิพย์

3 ที่อยู่ 38/2 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

4 อายุ ว / ด / ป อายุ 12 เกิดวัน อาทิตย์ ที่ 6 มกราคม พ. ศ.2545

5 ประวัติการศึกษา จบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านเวียงยองตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

6 ชื่อบิดา มารดา บิดา นายนพพร เยาวณา มารดา นางรสสุคนย์ ยศเวียง

7 สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ ชอบ ดอกกุหลาบ วง Got7 ไม่ชอบ คนคบคนช้อน หลอกลวง

8 ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ ใฝ่ฝันอยากเป็น ตำรวจ หมอ คุณครู คติประจำใจ รักไม่ยุ่ง มุ่งแต่เรียน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ - ว / ด / ป ประวัติการศึกษา ชื่อบิดา มารดา สิ่งที่ชอบ และ ไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google