งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษา ท้องถิ่น ( ภาค อีสาน ). นาย ชยุต สิทธิจจรรยากุล ม.5/6 เลขที่ 3 นาย ธารเทพ ลิ้มวุฒิวงศ์ ม.5/6 เลขที่ 8 นาย ปุริม ฉิมคล้าย ม.5/6 เลขที่ 9 นาย สมรัช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษา ท้องถิ่น ( ภาค อีสาน ). นาย ชยุต สิทธิจจรรยากุล ม.5/6 เลขที่ 3 นาย ธารเทพ ลิ้มวุฒิวงศ์ ม.5/6 เลขที่ 8 นาย ปุริม ฉิมคล้าย ม.5/6 เลขที่ 9 นาย สมรัช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษา ท้องถิ่น ( ภาค อีสาน )

2 นาย ชยุต สิทธิจจรรยากุล ม.5/6 เลขที่ 3 นาย ธารเทพ ลิ้มวุฒิวงศ์ ม.5/6 เลขที่ 8 นาย ปุริม ฉิมคล้าย ม.5/6 เลขที่ 9 นาย สมรัช ด่านนรเวชสนธิ ม.5/6 เลขที่ 21 นาย ธีรสิทธิ รังแก้ว ม.5/6 เลขที่ 23 นาย วุฒิภัทร ต้อยปาน ม.5/6 เลขที่ 25 นาย ธราดล พรรณโรจน์ ม.5/6 เลขที่ 29

3 อีสาน ภาษาถิ่นอีสานของประเทศไทยมี ลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่พูดที่ใช้กันใน ประเทศลาว แต่ภาษาอีสานก็ยังถือว่าเป็น ภาษาถิ่นของภาษาไทย ภาษาถิ่นอีสานมี ภาษาถิ่นย่อยหลายภาษา ได้แก่ ภาษาที่ ชนกลุ่มใหญ่ในภาคอีสานใช้พูดจากัน ซึ่ง ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาค อีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น สกลนคร หนองคาย นครพนม ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด เลย ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เป็นต้น

4 ซึ่งใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น สกลนคร หนองคาย นครพนม ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด เลย ชัยภูมิ มหาสาร คาม กาฬสินธุ์ เป็นต้น

5 กะปอม = กิ้งก่า เกิบ = รองเท้า จังได๋ = อย่างไร จ่อย = ผอม แถน = เทวดา บักหุ่ง = มะละกอ ท่ง = ทุ่ง จังซั่น = อย่าง นั้น เบิ่ง = ดู อร่อยจริงๆ = แซบอีหลี ผู้ใด๋ = ใคร เซา = หยุด ม่วน, ม่วนหลาย = สนุก, สนุกมาก ย่าง = เดิน แลนหนี = วิ่งหนี

6 วัฒนธรรมการกินของภาคอีสาน สภาพภูมิศาสตร์ของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีผลต่อ อาหารการกินของคนท้องถิ่นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่บางแห่งแห้งแล้ง วัตถุดิบที่ นำมาประกอบอาหารซึ่งหาได้ตาม ธรรมชาติส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลา แมลงบาง ชนิด พืชผักต่าง ๆ การนำวิธีการถนอม อาหารมาใช้เพื่อรักษาอาหารไว้กินนาน ๆ

7 ชาวอีสานจะมีข้าวเหนียวนึ่งเป็นอาหารหลัก เช่นเดียวกับภาคเหนือ เนื้อสัตว์ที่นำมาปรุง อาหาร ได้แก่ สัตว์ที่หามาได้ เช่น กบ เขียด แย้ แมลงต่าง ๆ ที่มาของรสชาติ อาหารอีสาน เช่น รสเค็มได้จากปลาร้า รส เผ็ดได้จากพริกสดและพริกแห้ง

8 รสเปรี้ยวได้จากมะกอก ส้มมะขาม และมด แดง ในอดีตคนอีสานนิยมหมักปลาร้าไว้ กินเองเพราะมีปลาอุดมสมบูรณ์ ประกอบ กับเป็นแหล่ง เกลือสินเธาว์ ทำให้การทำปลาร้าเป็นที่ แพร่หลายมาก จากปลาร้าพื้นบ้านอีสานได้ มีการพัฒนา ทั้งวิธีการทำและรสชาติ จน กลายเป็นตำรับปลาร้าที่ส่งขาย ต่างประเทศในปัจจุบัน

9 วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย เรือนไทยภาคอีสาน เป็นหนึ่งในเรือนไทย 4 ภาคของไทย แบ่งออกได้เป็นการปลูกเรือนใน ลักษณะชั่ว คราว กึ่งถาวร หรือ เรือนถาวร ประเภทของเรือนอีสาน

10 เอกลักษณ์ของเรือนไทยภาคอีสาน มีลักษณะเด่นอยู่ 3 ประเภท คือ 1. ไม่นิยมทำหน้าต่างทางด้านหลังตัวเรือน ถ้าจะ ทำจะเจาะเป็นช่องเล็กๆ พอให้ยี่นศีรษะออกไป ได้เท่า นั้น 2. ไม่นิยมต่อยอดป้านลมให้สูงขึ้นไป เหมือน เรือนของชาวไทยล้านนา ที่ เรียกว่า ' กาแล ' 3. ไม่นิยมตั้งเสาเรือนบนตอม่อ เหมือนเรือนของ ชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ ด้วยเหตุที่ชาวไทย ภาค อีสานปลูกเรือนด้วยการฝังเสา จึงไม่มีการ ตั้งบนตอม่อ

11 เพลงกล่อมเด็กกาเหว่า กาเหว่าเอย ไข่ให้แม่กาฟัก แม่กาหลงรัก คิดว่าลูกในอุทร คาบข้าวมาเผื่อ คาบเหยื่อมาป้อน ปีกหางเจ้ายังอ่อน สอนร่อนสอนบิน แม่กาพาไปกิน ที่ปากน้ำแม่คงคา ตีนเหยียบสาหร่าย ปากก็ไซ้หาปลา กินกุ้งกินกั้ง กินหอยกระพังแมงดา กินแล้วบินมา จับต้นหว้าโพธิทอง นายพรานเห็นเข้า เยี่ยมเยี่ยมมองมอง ยกปืนขึ้นส่อง หมายจ้องแม่กาดำ ตัวหนึ่งว่าจะต้ม ตัวหนึ่งว่าจะยำ แม่กาตาดำ แสนระกำใจเอย

12 THANK YOU FOR WATCHING

13 ข้อมูลไม่ครบ ขาดบทสนทนา คำคล้องจอง สรุป ภาษาและวัฒธรรม


ดาวน์โหลด ppt ภาษา ท้องถิ่น ( ภาค อีสาน ). นาย ชยุต สิทธิจจรรยากุล ม.5/6 เลขที่ 3 นาย ธารเทพ ลิ้มวุฒิวงศ์ ม.5/6 เลขที่ 8 นาย ปุริม ฉิมคล้าย ม.5/6 เลขที่ 9 นาย สมรัช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google