งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO) ออกใบรับแบบ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO) ออกใบรับแบบ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
ออกใบรับแบบ 1

2 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
ออกใบรับแบบ (ต่อ) 2

3 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
3

4 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
ตัวอย่างใบรับแบบแสดงความประสงค์ฯ และแจ้งจำนวนเงินส่วน เพิ่มที่ผู้รับบำนาญมีสิทธิได้รับ 4

5 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
ตัวอย่างใบรับแบบแสดงความประสงค์ฯ และแจ้งจำนวนเงินที่ผู้รับ บำนาญต้องคืนแก่ทางราชการ 5

6 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
ตัวอย่างใบรับแบบแสดงความประสงค์ฯ และแจ้งจำนวนเงินที่ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดต้องคืนแก่ทางราชการ 6

7 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
ใบสรุปรายชื่อผู้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิฯประจำวัน/ประจำรอบ(ใบปะหน้า) 7

8 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
กรณีเลือก ข้าราชการ / ประจำวันที่ 8

9 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
กรณีเลือก ผู้รับบำนาญ ได้รับเงินส่วนเพิ่ม / ประจำวันที่ 9

10 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
กรณีเลือก ผู้รับบำนาญ คืนเงิน / ประจำวันที่ 10

11 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
กรณีเลือก ผู้รับเบี้ยหวัด / ประจำวันที่ 11

12 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
กรณีเลือก ข้าราชการ / ประจำรอบที่ 12

13 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
กรณีเลือก ผู้รับบำนาญ ได้รับเงินส่วนเพิ่ม / ประจำรอบที่ 13

14 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
กรณีเลือก ผู้รับบำนาญ คืนเงิน / ประจำรอบที่ 14

15 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
กรณีเลือก ผู้รับเบี้ยหวัด / ประจำรอบที่ 15

16 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
กรณีเลือก ข้าราชการ / ประจำรอบที่ / ใบสรุปประจำรอบ 16

17 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
กรณีเลือก ผู้รับบำนาญ ได้รับเงินส่วนเพิ่ม / ประจำรอบที่ / ใบสรุปประจำรอบ 17

18 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
กรณีเลือก ผู้รับบำนาญ คืนเงิน / ประจำรอบที่ / ใบสรุปประจำรอบ 18


ดาวน์โหลด ppt ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO) ออกใบรับแบบ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google