งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ออกใบรับแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ออกใบรับแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ออกใบรับแบบ

2 2 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ออกใบรับแบบ ( ต่อ )

3 3 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ตัวอย่างใบรับแบบแสดงความประสงค์ฯ สำหรับข้าราชการ UNDO

4 4 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ตัวอย่างใบรับแบบแสดงความประสงค์ฯ และแจ้งจำนวนเงิน ส่วนเพิ่มที่ผู้รับบำนาญมีสิทธิได้รับ

5 5 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ตัวอย่างใบรับแบบแสดงความประสงค์ฯ และแจ้งจำนวนเงินที่ ผู้รับบำนาญต้องคืนแก่ทางราชการ

6 6 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ตัวอย่างใบรับแบบแสดงความประสงค์ฯ และแจ้งจำนวนเงินที่ทหาร กองหนุนมีเบี้ยหวัดต้องคืนแก่ทางราชการ

7 7 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ใบสรุปรายชื่อผู้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิฯ ประจำวัน / ประจำรอบ ( ใบปะหน้า )

8 8 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ข้าราชการ / ประจำวันที่

9 9 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ผู้รับบำนาญ ได้รับเงินส่วนเพิ่ม / ประจำวันที่

10 10 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ผู้รับบำนาญ คืนเงิน / ประจำวันที่

11 11 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ผู้รับเบี้ยหวัด / ประจำวันที่

12 12 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ข้าราชการ / ประจำรอบที่

13 13 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ผู้รับบำนาญ ได้รับเงินส่วนเพิ่ม / ประจำรอบที่

14 14 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ผู้รับบำนาญ คืนเงิน / ประจำรอบที่

15 15 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ผู้รับเบี้ยหวัด / ประจำรอบที่

16 16 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ข้าราชการ / ประจำรอบที่ / ใบสรุปประจำรอบ

17 17 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ผู้รับบำนาญ ได้รับเงินส่วนเพิ่ม / ประจำรอบที่ / ใบสรุปประจำรอบ

18 18 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ผู้รับบำนาญ คืนเงิน / ประจำรอบที่ / ใบสรุปประจำรอบ


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ออกใบรับแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google