งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge Management Reform to Innovation in Higher Education for The World Sustainable Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge Management Reform to Innovation in Higher Education for The World Sustainable Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge Management Reform to Innovation in Higher Education for The World Sustainable Development

2 Royal Thai Navy Commander Suwapuk Vesamavibool Doctoral Candidate Ph.D. In Educational Administration, Siam University. Knowledge Management Reform to Innovation in Higher Education for The World Sustainable Development

3 Education in The World Sustainable Development is THE WORLD OF A GOOD MAN GOODMAN

4 GOOD ENVIRONMENT GOOD SOCIAL SKILLS

5 What is a good man ?  Good Man in 1900  3 R Man is  1. GOOD READER  2. GOOD WRITER  3. ARITHAMATICS

6 What is a good man ?  Good Man in 2000  CEP Man  1. READ  2. WRITE  3. ARITHAMATICS

7 COMMUNICATION TECHNOLOGY  MACHINE TECHNOLOGY  HUMAN TECHNOLOGY  SOCIAL TECHNOLOGY  NATURAL TECHNOLOGY

8 COMMUNICATION AND MACHINE TECHNOLOGY  TEXT & GRAPHICS  PRINTED MATERIALS  TELEPHONE & FAX  RADIO & TELEVISION  DISK & CD-ROM  COMPUTER & NETWORKS  INTERNET & INTRANET  WORLD WIDE WEB  MULTIMEDIA NETWORKS

9 นวัตกรรม และเทคโนโลยี การฝึกอบรมทางไกล นวัตกรรม และเทคโนโลยี การฝึกอบรมทางไกล

10 มหาวิทยาลัย ปี 2020 จะมี ห้องฝึกอบรมพกพา ในการฝึกอบรมทางไกล จริงหรือไม่ ? มหาวิทยาลัย ปี 2020 จะมี ห้องฝึกอบรมพกพา ในการฝึกอบรมทางไกล จริงหรือไม่ ?

11 COMMUNICATION SUPERHIGHWAY TECHNOLOGY  COAXIAL CABLE  FIBER OPTICS  BEAM LINK  MICROWAVE  SATELLITE  ISDN & BISDN  MULTI PLE LINK

12 Education & Training Technology  MACHINE TECHNOLOGY  HUMAN TECHNOLOGY  SOCIAL TECHNOLOGY  NATURAL TECHNOLOGY

13 Training Media Technology AS A COMMUNICATION MACHINE Training Media Technology AS A COMMUNICATION MACHINE  TEXT & GRAPHICS  PRINTED MATERIALS  TELEPHONE & FAX  RADIO & TELEVISION  DISK & CD-ROM  COMPUTER & NETWORKS  INTERNET & INTRANET  WORLD WIDE WEB  MULTIMEDIA NETWORKS  INSTRUCTIONAL PACKAGES  e-learning & e- education

14 Training and Human Technology  HUMAN BEHAVIOR  SOCIAL BEHAVIOR  ENVIRONMENTAL SCIENCE  NATURAL SCIENCE

15 Training Technology for ALL PEOPLE REGARDLESS OF :  LOCATION  ECONOMIC STATUS  SOCIAL STATUS  AGE & GENDER  TIME & SITUATION

16 DISTANCE TRAINING AS TELECOMMUNICATION  FREE  FAIR  FAST  FACT  FULL  LOCATION  ECONOMIC STATUS  SOCIAL STATUS  AGE & GENDER  TIME & SITUATION

17 DISTANCE TRAINING MEDIA  PRINTED MATERIALS  RADIO & TELEVISION  INTERNET & INTRANET  WORLD WIDE WEB  MULTIMEDIA NETWORKS  INSTRUCTIONAL PACKAGES

18 DISTANCE TRAINING NETWORKS  ACADEMIC  ADMINISTRATI ON  SERVICES  INSTRUCTION  EVALUATION  QUALITY ASSURANCE

19 DISTANCE TRAINING IN THE AGE OF GLOBALIZATION DISTANCE TRAINING IN THE AGE OF GLOBALIZATION  GOOD COMMUNICATIO NS  GOOD DECISIONS  GOOD SOCIAL SKILLS  GOOD VISION  GOOD PERSONALITY THE WORLD OF A GOOD MAN GOODMAN

20 วิวัฒนาการสื่อ การฝึกอบรมทางไกล วิวัฒนาการสื่อ การฝึกอบรมทางไกล u ๒๕๑๐ แผ่นใสเพื่อการฝึกอบรม u ๒๕๒๐ โทรทัศน์เพื่อการฝึกอบรม u ๒๕๓๐ Tele Training Conferencing u ๒๕๓๕ Computer for Training u ๒๕๔๐ Power Point & e-Training u ๒๕๔๕ Distance Training Packages

21 ห้องฝีกอบรมพกพาคืออะไร ? u ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจะมี ห้องฝึกอบรมพกพาหรือไม่ ? มหาวิทยาลัยจะมี ห้องฝึกอบรมพกพาหรือไม่ ?

22


ดาวน์โหลด ppt Knowledge Management Reform to Innovation in Higher Education for The World Sustainable Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google