งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ43102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ43102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ43102
หน่วยการเรียนที่3 เรื่อง การป้องกันโรค สอนโดย นายวิเชียร มีสม นายวิเชียร มีสม

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกความสำคัญพฤติกรรม สุขภาพกับการป้องกันโรค
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกความสำคัญพฤติกรรม สุขภาพกับการป้องกันโรค

3 ภาวะสมบูรณ์ของร่างกายและ จิตใจ รวมถึงการดำรงชีวิตอยู่
3 สุขภาพ ภาวะสมบูรณ์ของร่างกายและ จิตใจ รวมถึงการดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมอย่างมีความสุข

4 4 สุขภาพ 1. สุขภาพของบุคคล 2. สุขภาพของชุมชนหรือ สาธารณสุข

5 การปฏิบัติ การแสดงออกของ บุคคลในสิ่งที่เป็นผลดีและผลเสีย ต่อสุขภาพ
5 พฤติกรรมสุขภาพ การปฏิบัติ การแสดงออกของ บุคคลในสิ่งที่เป็นผลดีและผลเสีย ต่อสุขภาพ

6 6 สุขภาพกายและ สุขภาพจิต สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม

7 ศึกษาพฤติกรรมของบุคคล
7 พฤติกรรมสุขภาพ ศึกษาพฤติกรรมของบุคคล - ความรู้ - ความรู้สึก - ความคิด - ความชอบ - ความไม่ชอบ ฯลฯ

8 พฤติกรรมการป้องกันโรค
8 พฤติกรรมการป้องกันโรค - การออกกำลังกาย - การรับประทานอาหาร - การไม่ติดยาเสพย์ติด - การรักษาความสะอาด - การพักผ่อน

9 พฤติกรรมส่งเสริม 1. รับประทานอาหาร 2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
9 พฤติกรรมส่งเสริม 1. รับประทานอาหาร 2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 3. พักผ่อนให้เพียงพอ 4. มีสุขภาพจิตดี 5. บริหารจัดการความเครียด

10 พฤติกรรมส่งเสริม 6. ไม่สูบบุหรี่ 7. ไม่ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่ม
10 พฤติกรรมส่งเสริม 6. ไม่สูบบุหรี่ 7. ไม่ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 8. ไม่ใช้ยาหรือสารเสพติด 9. เปลี่ยนแปลงนิสัยไปสู่ สุขภาพไม่ดี

11 ประเภทของ พฤติกรรมสุขภาพ 1. พฤติกรรมการส่งเสริม สุขภาพ
11 ประเภทของ พฤติกรรมสุขภาพ 1. พฤติกรรมการส่งเสริม สุขภาพ 2. พฤติกรรมการป้องกันโรค 3. พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย 4. พฤติกรรมด้านสังคม เศรษฐกิจ

12 พฤติกรรมการป้องกันโรค
12 พฤติกรรมการป้องกันโรค พฤติกรรมการป้องกันโรค เป็น การปฏิบัติของบุคคลที่จะช่วย ป้องกันไม่ให้เกิดโรค หรือความ ผิดปกติของร่างกาย

13 เมื่อสุขภาพดีจะมีการป้องกันโรค - ความสะอาดของร่างกาย
13 เมื่อสุขภาพดีจะมีการป้องกันโรค - ความสะอาดของร่างกาย - การรับประทานอาหาร - ความสะอาดของบ้านเรือน - ความสะอาดของสิ่งแวดล้อม

14 พฤติกรรมการป้องกันโรค
14 พฤติกรรมการป้องกันโรค การเพิ่มความต้านทานโรค หรือภูมิต้านทานโรค เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ตามระยะเวลา และมีการระบาด

15 การสร้างภูมิต้านทานโรค
15 การสร้างภูมิต้านทานโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แรกเกิด ถึง อายุ 16 ปี ได้แก่ วัณโรค คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม

16 พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย
16 พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย ทางร่างกาย ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มีไข้ ท้องเดิน ท้องผูก ได้รับบาดเจ็บ ทางจิตใจ วิตกกังวล นอนไม่หลับ หวาดระแวง กลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัว ซึมเศร้า

17 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
17 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค สาเหตุ อาการ การรักษา ความรุนแรง การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง โรคแทรกซ้อน

18 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
18 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค สถานที่บริการในชุมชน บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ฐานะทางเศรษฐกิจ ปฏิบัติตนเมื่อรู้ว่าเจ็บป่วย

19 พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย
19 พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย การปฏิบัติต่อบุคคลเมื่อมีอาการ ผิดปกติเกี่ยวกับอาการของตน การแสวงหาการรักษา

20 ปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
20 ปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1. ซื้อยาไปรับประทานเอง 2. รับบริการที่คลิกนิค 3. รับบริการกับหมอเวทย์มนต์ 4. รับบริการที่ทำตัวเป็นแพทย์ 5. อยู่เฉยๆ ปล่อยให้หายเอง นายวิเชียร มีสม

21 21 ใบงาน พฤติกรรม ทำให้เกิด ปัญหาสุขภาพ(โรค)

22 22 เอกสารแผ่นพับ


ดาวน์โหลด ppt วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ43102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google