งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง การป้องกันโรค เรื่อง การป้องกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง การป้องกันโรค เรื่อง การป้องกันโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง การป้องกันโรค เรื่อง การป้องกันโรค นายวิเชียร มีสม

3 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกความสำคัญพฤติกรรม สุขภาพกับการป้องกันโรค

4 นายวิเชียร มีสม 3 สุขภาพ ภาวะสมบูรณ์ของร่างกายและ จิตใจ รวมถึงการดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมอย่างมีความสุข

5 นายวิเชียร มีสม 4 สุขภาพ 1. สุขภาพของบุคคล 2. สุขภาพของชุมชนหรือ สาธารณสุข

6 นายวิเชียร มีสม 5 พฤติกรรมสุขภาพ การปฏิบัติ การแสดงออกของ บุคคลในสิ่งที่เป็นผลดีและผลเสีย ต่อสุขภาพ

7 นายวิเชียร มีสม 6 สุขภาพกายและ สุขภาพจิต สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม

8 7 พฤติกรรมสุขภาพ ศึกษาพฤติกรรมของบุคคล - ความรู้ - ความรู้สึก - ความคิด - ความชอบ - ความไม่ชอบ ฯลฯ

9 8 พฤติกรรมการป้องกันโรค - การออกกำลังกาย - การรับประทานอาหาร - การไม่ติดยาเสพย์ติด - การรักษาความสะอาด - การพักผ่อน

10 9 พฤติกรรมส่งเสริม 1. รับประทานอาหาร 2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 3. พักผ่อนให้เพียงพอ 4. มีสุขภาพจิตดี 5. บริหารจัดการความเครียด

11 10 พฤติกรรมส่งเสริม 6. ไม่สูบบุหรี่ 7. ไม่ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 8. ไม่ใช้ยาหรือสารเสพติด 9. เปลี่ยนแปลงนิสัยไปสู่ สุขภาพไม่ดี

12 นายวิเชียร มีสม 11 ประเภทของ พฤติกรรมสุขภาพ 1. พฤติกรรมการส่งเสริม สุขภาพ 2. พฤติกรรมการป้องกันโรค 3. พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย 4. พฤติกรรมด้านสังคม เศรษฐกิจ

13 นายวิเชียร มีสม 12 พฤติกรรมการป้องกันโรค พฤติกรรมการป้องกันโรค เป็น การปฏิบัติของบุคคลที่จะช่วย ป้องกันไม่ให้เกิดโรค หรือความ ผิดปกติของร่างกาย

14 นายวิเชียร มีสม 13 เมื่อสุขภาพดีจะมีการป้องกันโรค - ความสะอาดของร่างกาย - การรับประทานอาหาร - ความสะอาดของบ้านเรือน - ความสะอาดของสิ่งแวดล้อม

15 นายวิเชียร มีสม 14 การเพิ่มความต้านทานโรค หรือภูมิต้านทานโรค เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ตามระยะเวลา และมีการระบาด พฤติกรรมการป้องกันโรค

16 นายวิเชียร มีสม 15 กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แรกเกิด ถึง อายุ 16 ปี การสร้างภูมิต้านทานโรค ได้แก่ วัณโรค คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม

17 นายวิเชียร มีสม 16 พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย ทางร่างกาย ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มีไข้ ท้องเดิน ท้องผูก ได้รับบาดเจ็บ ทางจิตใจ วิตกกังวล นอนไม่หลับ หวาดระแวง กลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัว ซึมเศร้า

18 นายวิเชียร มีสม 17 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค สาเหตุ อาการ การรักษา ความรุนแรง การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง โรคแทรกซ้อน

19 นายวิเชียร มีสม 18 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค สถานที่บริการในชุมชน บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ฐานะทางเศรษฐกิจ ปฏิบัติตนเมื่อรู้ว่าเจ็บป่วย

20 นายวิเชียร มีสม 19 พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย การปฏิบัติต่อบุคคลเมื่อมีอาการ ผิดปกติเกี่ยวกับอาการของตน การแสวงหาการรักษา

21 20 ปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1. ซื้อยาไปรับประทานเอง 2. รับบริการที่คลิกนิค 3. รับบริการกับหมอเวทย์มนต์ 4. รับบริการที่ทำตัวเป็นแพทย์ 5. อยู่เฉยๆ ปล่อยให้หายเอง นายวิเชียร มีสม

22 21 ใบงาน พฤติกรรม ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ ( โรค )

23 นายวิเชียร มีสม 22 เอกสารแผ่นพับ


ดาวน์โหลด ppt 1 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง การป้องกันโรค เรื่อง การป้องกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google