งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวความคิดที่เชื่อว่าหลักการ และวิธีการสหกรณ์ จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความอยู่ดี กินดี มีสุข โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวความคิดที่เชื่อว่าหลักการ และวิธีการสหกรณ์ จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความอยู่ดี กินดี มีสุข โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 อุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวความคิดที่เชื่อว่าหลักการ และวิธีการสหกรณ์ จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความอยู่ดี กินดี มีสุข โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน

5 การเปิดรับสมาชิกทั่วไป และเป็น สมาชิกด้วยความสมัครใจ การควบคุมโดยสมาชิกตามหลัก ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดย สมาชิก การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ความเอื้ออาทรต่อชุมชน

6 สหกรณ์ เป็นการ รวมคน ไม่ใช่การ รวมทุน เป็น องค์การสวัสดิการ (1 คน 1 เสียง ) บริษัท เป็นการ รวมทุน เป็น องค์การธุรกิจ (1 หุ้น 1 เสียง ) คนรวมตัวกัน มาก ๆ ย่อมเกิด ความวุ่นวาย เป็นธรรมดา

7 สมาชิก แบ่งเป็น 3 ฝ่าย 1. หุ้นมาก ต้องการเงินปันผล สูง 2. เงินฝากมาก ต้องการอัตราดอกเบี้ย สูง 3. กู้เงินมาก ต้องการอัตราดอกเบี้ย ต่ำ และเงินเฉลี่ยคืน สูง


ดาวน์โหลด ppt อุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวความคิดที่เชื่อว่าหลักการ และวิธีการสหกรณ์ จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความอยู่ดี กินดี มีสุข โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google