งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยให้การทำงานรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยให้การทำงานรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยให้การทำงานรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ
จัดทำโดย ด.ญ.ปิยฉัตร ชนะศึก เลขที่ 2 ม.1/4 ด.ญ.กัณฐิกา มณีรัตน์ เลขที่ 3 ม.1/4

2 ในระบบที่ต้องการนำข้อมูลมาประมวลผลและดำเนินการตัดสินใจ เมื่อมีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาใช้จะทำให้การดำเนินการต่างๆทำได้เร็วขึ้น เช่น โรงงานผลิตรถยนต์สามารถผลิตรถยนต์ออกมาเหมือนกันทุกคัน ถ้าใช้คนอาจมีความเหนื่อยล้าและอาจมีความผิดพลาดได้ง่ายสำหรับข้อมูลที่มีจำนวนมาก การนำคอมพิวเตอร์มาประมวลผลสามารถทำได้ถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถประมวลผลข้อมูลที่ต้องการทำงานซ้ำๆได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

3 เทคโนโลยีทำงานได้อย่างรวดเร็วอย่างไร
1. เทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นระหยัดแรงงานลดต้นทุนและรักษาสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรม วิศวกรรม เทคโนโลยีเลเซอร์ การสื่อสาร การแพทย์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เช่น พลาสติก แก้ว วัสดุก่อสร้าง โลหะ

4 2. เทคโนโลยีกับการพัฒนาด้านการเกษตร ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงพันธุ์ เป็นต้น เทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาอย่างมาก แต่ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาจะต้องศึกษาปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน เช่น ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ความเสมอภาคในโอกาสและการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดความ ผสมกลมกลืนต่อการพัฒนาประเทศชาติและส่วนอื่นๆอีกมาก

5 ขอบคุณที่รับชมการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยให้การทำงานรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google